208
Holm, Poul:
- 100 års dansk fiskeri, 2001, p. 104-113
- Havenes økohistorie - et globalt forskningsprojekt, 2000, p. 8-13
- Hvordan det danske havfiskeri blev til, 1770-1914, 1999, p. 18-53
- Fiskeriets økonomiske betydning i Danmark, 1350-1650, 1998,
p. 8-42
- Verdensmarkedet for fisk. Internationalisering og globalisering
1880-1997, 1997, p. 28-41
- Kulturarv og fiskeripolitik, 1996, p. 93-104
- Tre foretagere på Esbjerg Havn. Firmaet C. Breinholt 1875-1953,
1995, p. 59-77
- Et erhverv i sammenbrud. Vestkystens fiskerier 1975-1992, 1993,
p. 23-46
- Havnene før Havnen. Sydvestjyske havne ca. 1200-1867, 1992,
p. 9-39
- Den flåde vi ikke fik. Danske damptrawlere i Nordsøen og ved
Island, 1887-1903, 1991, p. 49-74
- Saa lidet estimerede… eller hvor blev fiskernes og sømændenes
historie af? 1990, p. 59-64
- Moderniseringen af fiskeriet. Den skandinaviske og den britiske
model, 1989, p. 53-65
- Dansk havfiskeris gennembrud 1880-1940 - museets nye perma-
nente udstilling, 1988, p. 50-56
Holm, Poul, Morten Hahn-Pedersen & Flemming Just:
- Bro mellemmuseums- og universitetsforskning, 1999, p. 141-149
Thomas Højrup:
- Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde, 2007, p.
95-123
J
Jacobsen, Anne Lif:
- Rederiet Phønix, 1911-1994, 2005, p. 26-51
Jakobsen, Gunnar:
- Snurrevodsfiskeri - et tilbageblik, 2005, p. 80- 89
Charlotte Jensen:
- Det fremskudte dige, 2007, p. 143-161
Jensen, Jens Otto:
- Erindringer fra en barndom på Sømandshjemmet Gl. Havn, 2003,
p. 126-149
Jensen, Thyge:
- Aflivning af strandede hvaler, 2007, p. 163-177
- Hvaler i danske farvande, 2005, 2005, p. 154-165
- Naturholdninger - forslag til struktur, 2001, p. 152- 161
- Jagt på sæler, 1999, p. 124-140
- Omkring et søkort, 1997, p. 8-15
- Everten - et fladbundet skib med sidesværd, 1994, p. 47-69
- Mandø - Landskab og mennesker, 1992, p. 169-179
- Hvaler på Fiskerimuseet, 1991, p. 95-104
- Skoletjeneste og museumsformidling, 1990, p. 65-69
- Sælariet og sældøden 1988, 1988, p. 64-72
Jensen, Thyge & Carl Chr. Kinze:
- Almindelige Delfiner
(Delphinus delphis)
i indre danske farvan-
de, 2004, p. 90-111
Jensen, Thyge, Carl Chr. Kinze & Ragnhild Skov
- Finhvaler i indre danske farvande 2003, 2003, p. 8-29
Jensen, Thyge, Dorte Schmidt & Svend Tougaard
- Sælerne i Vadehavet - 10 år efter epidemien, 1998, p. 116-125
Jensen, Thyge & Svend Tougaard:
- Saltvandsakvariet med nyt indhold, 2002, p. 112-125
- 13 kaskelothvaler på Rømø, 1997, p. 91-106
- 16 kaskelothvaler på Rømø, 1996, p. 107-124
- Slut med opdræt af hylere, 1994, p. 99-112
Jensen, Thyge, Svend Tougaard & Morten Hahn-Pedersen:
- Nyt sælarium på Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2006, p. 142-159
Jepsen, Palle Uhd:
- De sidste hvalfangere, 1996, p. 105-106
K
Kinze, Carl Chr. & Thyge Jensen
- Mere fokus på hvaler i Danmark, 2000, p. 106-119
Krog, Carsten & Svend Tougaard:
- Det biologiske grundlag for fiskeriet, 1993, p. 9-21
Kroman, Jes:
- Hvor forsvinder den blå flåde hen?, 2003, p. 58- 65
Kaas, Eigil:
- Globale klimaforandringer - og deres betydning for Vadehavet,
2004, p. 112-133
L
Leisner, V.V.:
- Esbjerg Havn og fremtiden, 1992, p. 161-168
Liljedahl, Estrid:
- Havnens mange ansigter, 1992, p. 135-151
Loomeyer, Frederik Jan:
- Fanø og Den Slesvig-Holstenske Kanal 1784-89 og 1823-40,
1994, p. 9-37
1...,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207 209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,...240