201
te samarbejde har Fiskeri- og Søfartsmuseet i det forgangne
år distribueret 270.000 eksemplarer af en ny og revideret
hvervebrochure. Desuden er 90.000 hvervebrochurer distri-
bueret via museet og andre samarbejdspartnere. Som noget
nyt blev den ordinære hvervebrochure fremstillet i et min-
dre format i 70.000 eksemplarer til indklæbning i Esbjerg
Turistforenings brochure
Esbjerg - En By ved Havet.
I samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg
City Forening og en række af Esbjergs øvrige attraktioner
deltog Fiskeri- og Søfartsmuseet også i 2007 i en række re-
klamespot, der blev vist i henholdsvis det lokale TV-Esbjerg
og i TV Syd.
Fiskeri- og Søfartsmuseet fik i 2007 fremstillet en rekla-
mefinansieret video om museets udstillinger. Videoen kan
bl.a. anvendes til fremvisning på museets hjemmeside.
Museets hjemmeside
blev i december
sendt i luften i en helt ny version med ændret opbygning og
et nyt udseende. Webmaster Marie Hellesøe har lavet design
og programmering til den nye hjemmeside, og med støtte
fra en arbejdsgruppe bestående af Asbjørn Holm, Claus
Smedegaard og Søren Byskov står hun for den løbende drift
af sidens indhold. Til opbygningen af hjemmesiden fik mu-
seet uvurderlig support fra koordinator for multimediede-
signeruddannelsen ved EA Vest, Michael Lundorff-Hansen.
Ved siden af disse former for markedsføring annoncerer
museet i diverse turistguider, ligesom der løbende udsendes
redaktionelt stof til såvel den elektroniske som trykte dags-
presse, magasiner og tidsskrifter i ind- og udland.
Afslutningsvis kan det nævnes, at Fiskeri- og Søfarts-
museets attraktionsstatus i 2007 blev revurderet af et hold
uafhængige eksperter fra DTA - Danske Turist Attraktioner.
Museet blev igen vurderet til fire stjerner - oven i købet med
et højere pointtal end ved den forrige vurdering.
Publikationer
I 2007 blev følgende publikationer udgivet af museets for-
lag eller produceret af medarbejdere ved Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet:
AndyAndersen:
EnkrigssejlerfraHjerting.
Forlagsredaktion
ved Morten Hahn-Pedersen. Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Esbjerg 2007, 126 p.
Ö. Akineden, J. Alber, C. Lämmler, R. Weiss, U. Siebert,
G. Foster, S. Tougaard, S.M.J.M. Brasseur, P.J.H. Reijnders:
Relatedness og
Streptococcus
equi
subsp.
zooepidemicus
strains isolated from harbour sesls (
Phoca vitulina)
and
grey seals (
Halichorerus grypus
) of various origins of the
North Sea during 1988-2005.
Veterinary Microbiology
121
(2007) p. 158-162.
Søren Byskov:
Viljen til fiskeri. Hvide Sande-fiskeriet 1982-
2007.
Hvide Sande Fiskeriforening, Hvide Sande 2007, 98 p.
Søren Byskov: “Erhvervsfiskeri på Ringkøbing fjord 1980-
2006”.
Sjæk’len - Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Saltvandsakvariet 2006.
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg
2007, p. 85-95.
Søren Byskov:
Review of Ocean Yearbook 20’ by Aldo
Chircop et al.
International Journal of Maritime History
XIX, No. 1, June 2007, p. 384-387.
Søren Byskov:
Dansk kystkultur under forandring. Kyst-
landskab, kulturhistorie og naturforvaltning i det 20. år-
hundrede.
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2007, 372 p.
Bo Ejstrud og Thijs Maarleveld: ”Et middelalderligt fragt-
skib - marinarkæologi i Knudedybet”.
Sjæk’len - Årbog for
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet 2006.
Fiskeri-
og Søfartsmuseet, Esbjerg 2007, p. 133-141.
Åbningssiden på Fiskeri- og Søfartsmuseets nye website på adres-
sen
1...,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200 202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,...240