207
- Hollandsfarere - Risbøl'erne i Hjerting, 1996, p. 9-17
- Hjerting 1763, 1995, p. 45-58
- "tillastede med egne varer og nogle potter", 1994, p. 39-46
Guldberg, Mette & Søren Møller Christensen:
- Historisk kystkultur som ressource, 2004, p. 74-81
Guldberg, Mette & Adam Schacke:
- Kulturhistorien i Vadehavsområdet, 2001, p. 26-47
Gøthche, Morten:
- Registrering og opmåling af småfartøjer i Ribe Amt, 1988, p.
24-34
H
Hahn-Pedersen, Morten:
- Et museum i stadig bevægelse - Fiskeri- og Søfartsmuseet 1968-
2008, 2007, p. 9-33
- Konsulens skib - omkring et skibsportræt fra 1847, 2006, p. 8-25
- Offshoresektoren ved årtusindskiftet, 2002, p. 78-99
- En ny dansk industri. Om udviklingen af dansk offshore og Es-
bjergs opkomst som baseby, 2001, p. 114-151
- Med Bering til Verdens ende. Om en udstillings tilblivelse, ind-
hold og resultater, 2000, p. 52-67
- En aktør i Danmarks olieby. Historien om Henning Kruse og
Esbjerg Oilfield Services A/S, 1999, p. 90-123.
- En ordentlig opsang. Kort oversigt over sømandsshantiens oprin-
delse og brug, 1998, p. 92- 101
- Dansk Nordsøolie i 25 år, 1997, p. 74-90
- Strukturer under forandring? Udviklingen i danske trafikhavne
siden 1960, 1995, p. 79-109
- Barken KILLEENA af Sønderho. En brik i søfartshistoriens pus-
lespil, 1993, p. 91-113
- Den nye havn mod vest. Esbjerg Havns anlæg og etablering 1868
- ca. 1914, 1992, p. 41-75
- Fanøs "jernalder" - portræt af en brydningstid, 1991, p. 9-48
- Motorfyrskib nr. I, 1990, p. 27-44
- På tærsklen til 90'erne. Fiskeri- og Søfartsmuseets status og frem-
tid, 1989, p. 79-88
Hahn-Pedersen, Morten, L. Bisbjerg, L. A. Hansen, A. L. Jacob-
sen, R. T. Poulsen & M. K. Søndergaard:
- Nye tider i Englandstrafikken. På triptur med M/S Dana Sirena,
2003, p. 98-117
Hahn-Pedersen, Morten & Søren Byskov:
- Havne og infrastruktur. Forskellige aktører - forskellige krav,
2003, p. 66-97
Hahn-Pedersen, Morten & Mette Guldberg:
- ESVAGT - en offshore-virksomhed i Esbjerg, 2006, p. 42-63
Hahn-Pedersen, Morten, L. A. Hansen, A. L. Jacobsen, B. Poul-
sen, R. Taudal Poulsen & M. K. Søndergaard:
- På triptur med
Dana Anglia
, 2002, p. 56-77
Hahn-Pedersen, Morten & Poul Holm:
- Det maritime arbejdsmarked i Danmark 1880-1900, 1994, p. 71-91
- Center for Maritim og Regional Historie. Et nyt initiativ i den
museale forskning, 1994, p. 113-122
- Den moderne havn. Hovedtræk af Esbjerg Havns udvikling efter
1950, 1992, p. 99-117
Hahn-Pedersen, Morten & Holger Munchaus Petersen:
- Omkring et skibsportræt - PRINS VALDEMAR af Fanø, 1988,
p. 8-23
Hahn-Pedersen, Morten & René Taudal Poulsen:
- Danske passagerlinjer på Nordsøen, ca. 1850-2005, 2005, p. 8-25
Hahn-Pedersen, Morten & Morten Karnøe Søndergaard:
- Nye tal på dansk offshore, 2007, p. 125-141
- Havnerapporten - om afledt effekt af aktiviteter på Esbjerg Havn,
2005, p. 52-65
Hansen, Henrik:
- Arbejdsmiljøet i handelsflåden - det går fremad, 1996, p. 83-92
Hansen, Henrik & Olaf C. Jensen:
- Fiskeriet har sin pris - om dødsulykker i dansk fiskeri 1989-96,
1997, p. 56-73
Hansen, Henrik L., Olaf C. Jensen & Fabienne Knudsen:
Det største danske skibsforlis i nyere tid. ”Mercandian Atlantic
II´s” forlis på Atlanten den 7. april 1990, 2003, p. 118-125
Hansen, Lulu Anne:
- Fra ferierejsende til forretningsrejsende. Træk af udviklingen i
passagertrafikken mellem Esbjerg og England 2001-2003, 2004,
p. 56-73
- ”Fiskeriforeningen af 1942”. Danske fiskere i Storbritannien un-
der besættelsen, 2002, p. 26-43
Hansen, Teodor:
- Historier fra Mandø - Om Knud Skipper, evertsejlads og oplevel-
ser i Vadehavet, 1996, p. 41-62
Harboe, Bjarne:
- Claus Sørensens arkiv, 1988, p. 57-63
Holm, Per:
- På ubådsjagt ved Horns Rev - om et dykkertogt til U 59, 2002,
p. 16-25
- Historien om tre skibsvrag ved Grådyb, 2001, p. 58- 67
1...,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206 208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,...240