215
Søndergaard, Morten Karnøe: Rejeindustrien og det globale mar-
ked - fra luksusvare til massekonsumtion 1870-2003, 2003, p. 30-47
Nordsøen og Nordsøkysterne
Jensen,Thyge:Naturholdninger-forslagtilstruktur,2001,p.152-161
Hahn-Pedersen, Morten: Offshoresektoren ved årtusindskiftet,
2002, p. 78-99
Hahn-Pedersen, Morten, L. Bisbjerg, L. A. Hansen, A. L. Jacob-
sen, R. T. Poulsen & M. K. Søndergaard: Nye tider i Englandstra-
fikken. På triptur med M/S Dana Sirena, 2003, p. 98-117
Hahn-Pedersen, Morten, L. A. Hansen, A. L. Jacobsen, B. Poulsen,
R. Taudal Poulsen & M. K. Søndergaard: På triptur med
Dana
Anglia
, 2002, p. 56-77
Hahn-Pedersen, Morten & René Taudal Poulsen: Danske passa-
gerlinjer på Nordsøen, ca. 1850-2005, 2005, p. 8-25
Hansen, Lulu Anne: Fra ferierejsende til forretningsrejsende. Træk
af udviklingen i passagertrafikken mellem Esbjerg og England
2001-2003, 2004, p. 56-73
- ”Fiskeriforeningen af 1942”. Danske fiskere i Storbritannien un-
der besættelsen, 2002, p. 26-43
Holm, Poul: Den flåde vi ikke fik. Danske damptrawlere i Nord-
søen og ved Island, 1887-1903, 1991, p. 49-74
Poulsen, René Taudal: Var der flere fisk i Nordsøen for 135 år si-
den?, 2007, p. 69-77
Rheinheimer,Martin: Billeder fraNordsøkystens søbade - Ompost-
kort som markedsføring af de nordfrisiske øer, 2006, p. 118-131
- Stormfloden som myte. Kampen mod havet og menneskets søgen
efter identitet, 2003, p. 150-173
Søndergaard, Morten Karnøe: Dansk fiskeri i det internationale
spil. Et fiskeripolitisk studie 1946-63, 2004, p. 26-43
Tougaard, Jakob, Svend Tougaard & Thyge Jensen: Satellitsporing
af sæler, 2002, p. 100-111
Tougaard, Jakob, Svend Tougaard, Thyge Jensen & Dieter Ade-
lung: Vadehavets sæler i Nordsøen, 2005, p. 130-141
Norden
Guldberg, Mette & Søren Møller Christensen: Historisk kystkultur
som ressource, 2004, p. 74-81
Danmark og danske farvande generelt
Bager, Maibritt: Fiskeri ved de danske kyster 1771, 1998, p. 43-50
- Hvordan det danske havfiskeri blev til, 1770-1914, 1999, p. 18-53
Dayem, Torben Abd-El: Fra Cairo til Vadehavet, 2004, p. 44-55
Gjerulff, Henning: Danmarks havne i historisk og retlig belysning,
1998, p. 79-91
Guldberg, Mette: Fra kulturmiljø til kulturarv - Museerne og det
kulturhistoriske arbejde, 2006, p. 96-117
- Bakskuld, 2002, p. 8-15
- Kystkulturmiljø, 1998, p. 68-78
Hahn-Pedersen, Morten: En ny dansk industri. Om udviklingen af
dansk offshore og Esbjergs opkomst som baseby, 2001, p. 114-151
- Motorfyrskib nr. I, 1990, p. 27-44
- Strukturer under forandring? Udviklingen i danske trafikhavne
siden 1960, 1995, p. 79-109
- Dansk Nordsøolie i 25 år, 1997, p.
Hahn-Pedersen, Morten & Poul Holm: Det maritime arbejdsmar-
ked i Danmark 1880-1900, 1994, p. 71-91
Hahn-Pedersen, Morten & Morten Karnøe Søndergaard: Nye tal
på dansk offshore, 2007, p. 125-141
Hansen, Henrik: Arbejdsmiljøet i handelsflåden - det går fremad,
1996, p. 83-92
Hansen, Henrik & Olaf C. Jensen: Fiskeriet har sin pris - om døds-
ulykker i dansk fiskeri 1989-96, 1997, p. 56-73
Holm, Poul: 100 års dansk fiskeri, 2001, p.104-113
- Havenes økohistorie - et globalt forskningsprojekt, 2000, p. 8-13
- Hvordan det danske havfiskeri blev til, 1770-1914, 1999, p.18-53
- Fiskeriets økonomiske betydning i Danmark 1350-1650, 1998,
p.8-42
- Kulturarv og fiskeripolitik, 1996, p. 93-104
- Et erhverv i sammenbrud. Vestkystens fiskerier 1975-1992, 1993,
p. 23-46
- Saa lidet estimerede… eller hvor blev fiskernes og sømændenes
historie af? 1990, p. 59-64
- Moderniseringen af fiskeriet. Den skandinaviske og den britiske
model, 1989, p. 53-65
Holm, Poul, Morten Hahn-Pedersen & Flemming Just: Bro mel-
lem museums- og universitetsforskning, 1999, p. 141-149
Jakobsen, Gunnar: Snurrevodsfiskeri - et tilbageblik, 2005, p. 80- 89
Jensen, Thyge: Aflivning af strandede hvaler, 2007, p. 163-177
- Hvaler i danske farvande, 2005, 2005, p. 154-165
- Jagt på sæler, 1999, p. 124-140
- Omkring et søkort, 1997, p.8-15
Jensen, Thyge & Carl Chr. Kinze: Almindelige Delfiner
(Delphi-
nus delphis)
i indre danske farvande, 2004, p. 90-111
Jensen, Thyge, Carl Chr. Kinze & Ragnhild Skov: Finhvaler i in-
dre danske farvande 2003, 2003, p. 8-29
1...,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214 216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,...240