209
M
Mathisen, Hanne:
-De fattige strandmænd, - et essayomlivet på grænsen, 1995, p. 9-44
Munchaus Petersen, Holger:
- Barkskibet
Sleipner
- fra ”Down Easter” til ”Plimsoller”, 2006,
p. 26-41
- En rejse med forhindringer, 1990, p. 19-26
Møller, Henrik J.:
- Fiskeriet i det sønderjyske Vadehav 1920-1965. En historisk re-
degørelse om fiskeriets udvikling og forandring, 2005, p. 90-113
N
Nissen, Mogens Rostgaard:
- Virtuelt museum, 2007, p. 179-187
Nyland, Nick:
- Søfartsmedicinens historie, 1989, p. 9-30
P
Poulsen, René Taudal:
- Var der flere fisk i Nordsøen for 135 år siden?, 2007, p. 69-77
- Rederiet ”Dania”, 1900-1966 - analyse af et tramprederis stra-
tegi, 1999, p. 54-72
R
Rheinheimer, Martin:
- Billeder fra Nordsøkystens søbade - Om postkort som markeds-
føring af de nordfrisiske øer, 2006, p. 118-131
- Andefængeren - Arbejdscyklus og økonomi for en daglejer på
Amrum, 1867-91, 2005, p. 114-129
- Stormfloden som myte. Kampen mod havet og menneskets søgen
efter identitet, 2003, p. 150-173
- Hark Olufs’ besynderlige eventyr, 2000, p. 34-51
Rønn, Edith Mandrup:
- Den daglige fisk, 1989, p. 39-52
S
Simonsen, Henrik Bredmose:
- Fiskeriet i klemme. Avisernes behandling af fiskerikonflikten i
foråret 1993, 1993, p. 47-71
- Den traditionelle havn. Esbjerg Havn ca. 1914 - 1950, 1992, p.
77-97
- Med fisk fra Esbjerg til Tyskland i 1930’erne og 1940’erne, 1991,
p. 75-86
Simonsen, Johs. Bredmose:
- Et skib ved navn SIKAR 1898-1963, 1993, p. 81-90
Skov, Ragnhild:
- Sælerne på Fiskeri- og Søfartsmuseet: Arbejdet i dag - 30 år efter
indvielsen af Sælariet, 2005, p. 142-153
Svendsen, Susanne Lisewski:
- Tidens akkord. Velfærdsstatens mødre i hjem og på fabrik 1950-
1965, 1996, p. 63-82
Søndergaard, Morten Karnøe:
- Læsø og hummerfiskeriet, 2007, p. 79-93
- Esbjergfiskerne og havmiljøet - Grindalsagen 1973, 2006, p. 64-83
- Dansk fiskeri i det internationale spil. Et fiskeripolitisk studie
1946-63, 2004, p. 26-43
- Fiskeriministeriets arkiv ca. 1947 til 1994 - en introduktion,
2003, p. 48-57
- Rejeindustrien og det globale marked - fra luksusvare til mas-
sekonsumtion 1870-2003, 2003, p. 30-47
- Indførelse af dieselmotorer i dansk fiskeri 1912-57, 2001, p. 90-103
Søndergaard, Morten Karnøe, Ole R. Eigaard & Bo S. Andersen:
- Moderne dansk linefiskeri, 2002, p. 44-55
Sørensen, Carsten Filskov Langelund:
- Fanøs forsvarsvæsen og sejlads 1807-1814, 2001, p. 8-25
T
Tanvig, Lindy:
- Olie, gas og havn, 1992, p. 153-159
Thalund, Henning:
- Kirkeskibene på Fanø, 1993, p. 115-121
Thomsen, Birger:
- På jagt efter historiske vrag i Vadehavet, 2001, p. 48-57
Tougaard, Jakob, Svend Tougaard & Thyge Jensen:
- Satellitsporing af sæler, 2002, p. 100-111
Tougaard, Jakob, SvendTougaard, Thyge Jensen&Dieter Adelung:
- Vadehavets sæler i Nordsøen, 2005, p. 130-141
Tougaard, Svend:
- Nye signaler fra sælerne, 1992, p. 181-193
- Marsvin på stranden, 1991, p. 105-115
- Sæler sender radio, 1990, p. 71-77
- Hvaler på stranden, 1990, p. 79-86
- Erfaringer med udsætning af mærkede sælunger fra sælariet,
1989, p. 67-72
- Internationale sælundersøgelser, 1989, p. 73-77
- Kan sælerne tælles?, 1988, p. 73-79
1...,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208 210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,...240