212
Jensen, Thyge & Svend Tougaard: 13 kaskelothvaler på Rømø,
1997, p. 91-106
- 16 kaskelothvaler på Rømø, 1996, p. 107-124
Jepsen, Palle Uhd: De sidste hvalfangere, 1996, p. 105-106
Kinze, Carl Chr. & Thyge Jensen: Mere fokus på hvaler i Dan-
mark, 2000, p. 106-119
Tougaard, Svend: Marsvin på stranden, 1991, p. 105-115
- Hvaler på stranden, 1990, p. 79-86
Infrastruktur og landtransport
Simonsen, Henrik Bredmose: Med fisk fra Esbjerg til Tyskland i
1930’erne og 1940’erne, 1991, p. 75-86
Kirkeskibe
Thalund, Henning: Kirkeskibene på Fanø, 1993, p. 115-121
Kystkultur
Byskov, Søren: Nyords rigdomme - et øsamfund i historien, 2000,
p. 84-105
- Blåvands kyst under forvandling - fiskerleje, landbrugsland og
ferieområde, 1999, p. 73- 89
- Aså og Voerså - to fiskerihavne i Vendsyssel, 1998, p. 51-67.
Guldberg, Mette: Fra kulturmiljø til kulturarv - Museerne og det
kulturhistoriske arbejde, 2006, p. 96-117
- Grådyb gennem 500 år, 2000, p. 14-25
- Kystkulturmiljø, 1998, p. 68-78
Guldberg, Mette & Søren Møller Christensen: Historisk kystkultur
som ressource, 2004, p. 74-81
Guldberg, Mette & Adam Schacke: Kulturhistorien i Vadehavs-
området, 2001, p. 26-47
Holm, Poul: Kulturarv og fiskeripolitik, 1996, p. 93-104
Jensen, Charlotte: Det fremskudte dige, 2007, p. 143-161
Rheinheimer, Martin: Andefængeren - Arbejdscyklus og økonomi
for en daglejer på Amrum, 1867-91, 2005, p. 114-129
Mad
Guldberg, Mette: Bakskuld, 2002, p. 8-15
Rønn, Edith Mandrup: Den daglige fisk, 1989, p. 39-52
Marinarkæologi
Ejstrud, Bo & Thijs Maarleveld: Et middelalderligt fragtskib - ma-
rinarkæologi i Knudedybet, 2006, p. 132-141
Holm, Per: På ubådsjagt ved Horns Rev - om et dykkertogt til U
59, 2002, p. 16-25
- Historien om tre skibsvrag ved Grådyb, 2001, p. 58- 67
Thomsen, Birger: På jagt efter historiske vrag i Vadehavet, 2001,
p. 48-57
Maritime lokalsamfund
Byskov, Søren: Nyords rigdomme - et øsamfund i historien, 2000,
p. 84-105
- Blåvands kyst under forvandling - fiskerleje, landbrugsland og
ferieområde, 1999, p. 73- 89
Frederiksen, Niels: Omkring et hus i Sønderho, 1990, p. 9-18
Guldberg, Mette: Nordby i 1700-tallets slutning, 1999, p. 8-17
- Hjerting 1763, 1995, p. 45-58
Hahn-Pedersen, Morten: Konsulens skib - omkring et skibsportræt
fra 1847, 2006, p. 8-25
- Fanøs "jernalder" - portræt af en brydningstid, 1991, p. 9-48
Jensen, Thyge: Mandø - Landskab og mennesker, 1992, p. 169-179
Mathisen, Hanne: De fattige strandmænd - et essay om livet på
grænsen, 1995, p. 9-44
Sørensen, Carsten Filskov Langelund: Fanøs forsvarsvæsen og
sejlads 1807-1814, 2001, p. 8-25
Maritime virksomheder
Byskov, Søren: Esbjerg Fiskerihavn 1997 - en situationsrapport,
1997, p. 42-55
Bøllund, Richard: Historien om et skur på Esbjerg Havn. En belys-
ning af havnevirksomheden ESSO Kystsalg, 2001, p. 80-89
Hahn-Pedersen, Morten: En aktør i Danmarks olieby. Historien om
Henning Kruse og Esbjerg Oilfield Services A/S, 1999, p. 90-123
Hahn-Pedersen, Morten & Mette Guldberg: ESVAGT - en offs-
hore-virksomhed i Esbjerg, 2006, p. 42-63
Holm, Poul: Tre foretagere på Esbjerg Havn. Firmaet C. Breinholt
1875-1953, 1995, p. 59-77
Miljø, klima og natur
Holm, Poul: Havenes økohistorie - et globalt forskningsprojekt,
2000, p. 8-13
Jensen, Thyge: Naturholdninger - forslag til struktur, 2001, p. 152-
161
Krog, Carsten & Svend Tougaard: Det biologiske grundlag for fi-
skeriet, 1993, p. 9-21
Kaas, Eigil: Globale klimaforandringer - og deres betydning for
Vadehavet, 2004, p. 112-133
1...,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211 213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,...240