216
Kinze, Carl Chr. & Thyge Jensen: Mere fokus på hvaler i Dan-
mark, 2000, p. 106-119
Krog, Carsten & Svend Tougaard: Det biologiske grundlag for fi-
skeriet, 1993, p. 9-21
Kroman, Jes: Hvor forsvinder den blå flåde hen?, 2003, p. 58- 65
Munchaus Petersen, Holger: Barkskibet
Sleipner
- fra ”Down
Easter” til ”Plimsoller”, 2006, p. 26-41
Nyland, Nick: Søfartsmedicinens historie, 1989, p. 9-30
Rønn, Edith Mandrup: Den daglige fisk, 1989, p. 39-52
Simonsen, Henrik Bredmose: Fiskeriet i klemme. Avisernes be-
handling af fiskerikonflikten i foråret 1993, 1993, p. 47-71
Søndergaard, Morten Karnøe: Fiskeriministeriets arkiv ca. 1947 til
1994 - en introduktion, 2003, p. 48-57
- Indførelse af dieselmotorer i dansk fiskeri 1912-57, 2001, p. 90-103
Søndergaard, Morten Karnøe, Ole R. Eigaard & Bo S. Andersen:
Moderne dansk linefiskeri, 2002, p. 44-55
Vestergaard, Torben A.: Det usædvanlige danske fiskeri, 1988, p.
35-49
Danmark øst for Lillebælt:
København
Svendsen, Susanne Lisewski: Tidens akkord. Velfærdsstatens
mødre i hjem og på fabrik 1950-1965, 1996, p. 63-82
Nyord
Byskov, Søren: Nyords rigdomme - et øsamfund i historien, 2000,
p. 84-105
Jylland:
Jyllands østkyst
Byskov, Søren: Aså og Voerså - to fiskerihavne i Vendsyssel, 1998,
p. 51-67.
Læsø
Søndergaard, Morten Karnøe: Læsø og hummerfiskeriet, 2007, p.
79-93
Jyllands vestkyst
Gøthche, Morten: Registrering og opmåling af småfartøjer i Ribe
Amt, 1988, p. 24-34
Holm, Poul: Havnene før Havnen. Sydvestjyske havne ca. 1200-
1867, 1992, p. 9-39
Tougaard, Svend: Marsvin på stranden, 1991, p. 105-115
Horns Rev
Hahn-Pedersen, Morten: Motorfyrskib nr. I, 1990, p. 27-44
Holm, Per: På ubådsjagt ved Horns Rev - om et dykkertogt til U
59, 2002, p. 16-25
Han Herred
Højrup, Thomas: Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred
Havbåde, 2007, p. 95-123
Hirtshals
Svendsen, Susanne Lisewski: Tidens akkord. Velfærdsstatens
mødre i hjem og på fabrik 1950-1965, 1996, p. 63-82
Hvide Sande
Byskov, Søren: Hvide Sande-fiskeriet i forandring, 1990-2005,
2005, p. 66-79
Ringkøbing fjord
Byskov, Søren: Erhvervsfiskeri på Ringkøbing fjord 1980-2006,
2006, p. 84-95
Skast Herred
Wohlfahrt, Eske: Fiskeri i Skast Herred i 1600-årene belyst ud fra
Skast herreds tingbog 1636-40, 1990, p. 45-58
Thy
Mathisen, Hanne: De fattige strandmænd, - et essay om livet på
grænsen, 1995, p. 9-44
Vadehavet
Brodde, Marco: Bæredygtig turisme i Vadehavet, 2004, p. 82-89
Ejstrud, Bo & Thijs Maarleveld: Et middelalderligt fragtskib - ma-
rinarkæologi i Knudedybet, 2006, p. 132-141
Guldberg, Mette: Bakskuld, 2002, p. 8-15
Guldberg, Mette & Adam Schacke: Kulturhistorien i Vadehavs-
området, 2001, p. 26-47
Gøthche, Morten: Registrering og opmåling af småfartøjer i Ribe
Amt, 1988, p. 24-34
Holm, Poul: Havnene før Havnen. Sydvestjyske havne ca. 1200-
1867, 1992, p. 9-39
1...,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215 217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,...240