210
Tougaard, Svend, Niels Nørgaard & Thyge Jensen:
- Sælundersøgelserne på Fiskerimuseet, 1995, p. 111-127
V
Vestergaard, Torben A.:
- Det usædvanlige danske fiskeri, 1988, p. 35-49
W
Wohlfahrt, Eske:
- Fiskeri i Skast Herred i 1600-årene belyst ud fra Skast herreds
tingbog 1636-40, 1990, p. 45-58
Emneregister
Arbejdsliv og arbejdsmarked
Adsersen, Torkil: Samarbejdsformer og arbejdsliv på Esbjerg fi-
skerihavn 1950-92, 1992, p. 119-133
Bøllund, Richard: Historien om et skur på Esbjerg Havn. En belys-
ning af havnevirksomheden ESSO Kystsalg, 2001, p. 80-89
Hahn-Pedersen, Morten & Poul Holm: Det maritime arbejdsmar-
ked i Danmark 1880-1900, 1994, p. 71-91
Hansen, Henrik: Arbejdsmiljøet i handelsflåden - det går fremad,
1996, p. 83-92
Hansen, Henrik & Olaf C. Jensen: Fiskeriet har sin pris - om døds-
ulykker i dansk fiskeri 1989-96, 1997, p. 56-73
Liljedahl, Estrid: Havnens mange ansigter, 1992, p. 135-151
Rheinheimer, Martin: Andefængeren - Arbejdscyklus og økonomi
for en daglejer på Amrum, 1867-91, 2005, p. 114-129
Svendsen, Susanne Lisewski: Tidens akkord. Velfærdsstatens
mødre i hjem og på fabrik 1950-1965, 1996, p. 63-82
Biografi og levnedsskildringer
Benthien, Susanne: Breve hjem - Ribe-kaptajnen J.F. Møllers bre-
ve til familien 1847-62, 1996, p. 19-40
Byskov, Søren: En skibstømrer takker af, 2007, p. 59-67
Dayem, Torben Abd-El: Fra Cairo til Vadehavet, 2004, p. 44-55
Gammelby, Peter F.: Hans Aa, Hans Aa & Hans Aa - 3 generatio-
ner af Esbjergfiskere, 1994, p. 93-98
Hahn-Pedersen, Morten: En aktør i Danmarks olieby. Historien om
Henning Kruse og Esbjerg Oilfield Services A/S, 1999, p. 90-123
Hansen, Teodor: Historier fra Mandø - Om Knud Skipper, evert-
sejlads og oplevelser i Vadehavet, 1996, p. 41-62
Holm, Poul: Tre foretagere på Esbjerg Havn. Firmaet C. Breinholt
1875-1953, 1995, p. 59-77
Jakobsen, Gunnar: Snurrevodsfiskeri - et tilbageblik, 2005, p. 80- 89
Jensen, Jens Otto: Erindringer fra en barndom på Sømandshjem-
met Gl. Havn, 2003, p. 126-149
Rheinheimer, Martin: Hark Olufs’ besynderlige eventyr, 2000, p.
34-51
Enkeltskibe og deres togter
Bach, Niels: DAGMAR AAEN - en Esbjergkutters usædvanlige
livsløb, 1991, p. 87-94
Beck, Kaj: På togt med S/SYRSA af Esbjerg i 1916, 1989, p. 31-37
Frederiksen, Niels: I KARENs kølvand - eftersporing af et skib,
2000, p. 68-83
Hahn-Pedersen, Morten: Barken KILLEENA af Sønderho. En brik
i søfartshistoriens puslespil, 1993, p. 91-113
- Motorfyrskib nr. I, 1990, p. 27-44
Hahn-Pedersen, Morten & Holger Munchaus Petersen: Omkring
et skibsportræt - PRINS VALDEMAR af Fanø, 1988, p. 8-23
Hansen, Henrik L., Olaf C. Jensen & Fabienne Knudsen: Det stør-
ste danske skibsforlis i nyere tid. ”Mercandian Atlantic II´s” forlis
på Atlanten den 7. april 1990, 2003, p. 118-125
Munchaus Petersen, Holger: Barkskibet
Sleipner
- fra ”Down
Easter” til ”Plimsoller”, 2006, p. 26-41
- En rejse med forhindringer [KRONPRINSESSE LOUISE],
1990, p. 19-26
Simonsen, Johs. Bredmose: Et skib ved navn SIKAR 1898-1963,
1993, p. 81-90
Fiskeri
Bager, Maibritt: Dansk fiskeri i 1500- og 1600-tallet. Nogle udvik-
lingslinjer, 2000, p. 26-33
- Fiskeri ved de danske kyster 1771, 1998, p. 43-50
Byskov, Søren: Erhvervsfiskeri på Ringkøbing fjord 1980-2006,
2006, p. 84-95
- Hvide Sande-fiskeriet i forandring, 1990-2005, 2005, p. 66-79
- Hvad blev der af Esbjerg-fiskeriet? Forandringer i fiskeriet fra
Esbjerg 1965-2005, 2004, p. 8-25
Gammelby, Peter F.: Hans Aa, Hans Aa & Hans Aa - 3 generatio-
ner af Esbjergfiskere, 1994, p. 93-98
Hansen, Henrik & Olaf C. Jensen: Fiskeriet har sin pris - om døds-
ulykker i dansk fiskeri 1989-96, 1997, p. 56-73
1...,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209 211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,...240