206
Forfatterregister:
A
Adsersen, Torkil:
- Samarbejdsformer og arbejdsliv på Esbjerg fiskerihavn 1950-92,
1992, p. 119-133
B
Bach, Niels:
- DAGMARAAEN - en Esbjergkutters usædvanlige livsløb, 1991,
p. 87-94
Bager, Maibritt:
- Dansk fiskeri i 1500- og 1600-tallet. Nogle udviklingslinjer,
2000, p. 26-33
- Fiskeri ved de danske kyster 1771, 1998, p. 43-50
Barthelmess, Klaus & Svend Tougaard:
- Nyt tranudvindingsforsøg, 2000, p. 120-127
- Rekonstruktion af tranudvinding, 1998, p. 102-115
Beck, Kaj:
- På togt med S/S YRSA af Esbjerg i 1916, 1989, p. 31-37
Benthien, Susanne:
- Breve hjem - Ribe-kaptajnen J.F. Møllers breve til familien 1847-
62, 1996, p. 19-40
Brodde, Marco:
- Bæredygtig turisme i Vadehavet, 2004, p. 82-89
Byskov, Søren:
- En skibstømrer takker af, 2007, p. 59-67
- Erhvervsfiskeri på Ringkøbing fjord 1980-2006, 2006, p. 84-95
- Hvide Sande-fiskeriet i forandring, 1990-2005, 2005, p. 66-79
- Hvad blev der af Esbjerg-fiskeriet? Forandringer i fiskeriet fra
Esbjerg 1965-2005, 2004, p. 8-25
- Esbjerg Bombebøsse 1901-2001, 2001, p. 68-79
- Nyords rigdomme - et øsamfund i historien, 2000, p. 84-105
- Blåvands kyst under forvandling - fiskerleje, landbrugsland og
ferieområde, 1999, p. 73- 89
- Aså og Voerså - to fiskerihavne i Vendsyssel, 1998, p. 51-67.
- Esbjerg Fiskerihavn 1997 - en situationsrapport, 1997, p. 42-55
Byskov, Søren, Mette Guldberg, Morten Hahn-Pedersen, Thyge
Jensen & Svend Tougaard:
- 40 års forskning ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2007, p. 35-57
Bøllund, Richard:
- Historien om et skur på Esbjerg Havn. En belysning af havne-
virksomheden ESSO Kystsalg, 2001, p. 80-89
C
Christensen, Tommy P.:
- Mange kasser - og små numre. Om ordningen af Danmarks Hav-
fiskeriforenings arkiv og en speget sag i Fiskeriministeriets kvali-
tetsudvalg, 1993, p. 73-79
D
Dayem, Torben Abd-El:
- Fra Cairo til Vadehavet, 2004, p. 44-55
E
Ejstrud, Bo & Thijs Maarleveld:
- Et middelalderligt fragtskib - marinarkæologi i Knudedybet,
2006, p. 132-141
F
Frederiksen, Niels:
- I KARENs kølvand - eftersporing af et skib, 2000, p. 68-83
- Omkring et hus i Sønderho, 1990, p. 9-18
G
Gammelby, Peter F.:
- Hans Aa, Hans Aa & Hans Aa - 3 generationer af Esbjerg-
fiskere, 1994, p. 93-98
Gjerulff, Henning:
- Danmarks havne i historisk og retlig belysning, 1998, p. 79-91
Guldberg, Mette:
- Fra kulturmiljø til kulturarv - Museerne og det kulturhistoriske
arbejde, 2006, p. 96-117
- Bakskuld, 2002, p. 8-15
- Grådyb gennem 500 år, 2000, p. 14-25
- Nordby i 1700-tallets slutning, 1999, p. 8-17
- Kystkulturmiljø, 1998, p. 68-78
- Skibsfarten på Ribe i 1730'erne, 1997, p. 16-27
Indeks 1988-2007
1...,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205 207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,...240