196
udarbejdelse. Planen viser et akut eksternt finansieringsbe-
hov, hvis alle fartøjer skal bevares. Planen omhandler også,
hvordan museets aktiviteter kan bidrage til det samlede
fartøjsbevaringsarbejde i Danmark, herunder bevaringen af
skibstømrerhåndværket.
Museet har indgået en aftale med Esbjerg Kommunes
havneskole om, at dens medarbejdere må restaurere skolens
to både på skift på museets frilandsafdeling om vinteren.
Samtidig er der indgået en aftale om, at de kan trække på
skibstømrer Gert Lykke Jensens arbejdskraft mod veder-
lag for ydede arbejdstimer. Aftalen er foranlediget af, at
Havneskolen benyttede Gert Lykke Jensens arbejdskraft til
vedligehold af bådene, da han arbejdede på havnen, og at
skolen nu mangler den ekspertise, han besidder, efter at han
fik ansættelse på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Indledningen på
samarbejdet blev markeret, da
Lubben
den 30. oktober 2007
blev kørt ud til Fiskeri- og Søfartsmuseets værftsbygning i
frilandsafdelingens havneafsnit.
Udstillinger
Museets permanente udstillinger er blevet løbende vedlige-
holdt. En revideret udgave af udstillingen om rebslagning er
til højsæsonen sat op ved rebslagerskuret i frilandsafdelin-
gens havneafsnit, ligesom det åbne magasin med småbåde
er blevet nyopstillet i forbindelse med flytning af fartøjer fra
værftsbygningen til bådmagasinet. Endelig er en mindetavle
Esbjerg Havneskoles fartøj, LUBBEN, ankommer til Fiskeri- og Søfartsmuseet i oktober. Museets skibstømrer, Gert Lykke Jensen, fungerer
som konsulent for restaureringsarbejdet på båden.
1...,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195 197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,...240