202
Verner Gorridsen: ”Besættelsen oplevet fra Sømandshjem-
met Ny Havn”. Redigeret af Mette Guldberg.
Fra Ribe Amt
2007, p. 47-62.
Mette Guldberg: ”Fra kulturmiljø til kulturarv. Museerne og
det kulturhistoriske arbejde.”
Sjæk’len - Årbog for Fiskeri-
og Søfartsmuseet 2006.
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg
2007, p. 96-117.
Mette Guldberg: ”Kulturarv”,
Vadehavet Kulturarvsatlas
.
Kulturarvsstyrelsen, København 2007, p. 14-23.
Mette Guldberg: ”Amter forgår, men samfund består”.
Mark
og Montre
2007, p. 5-7.
Mette Guldberg: ”Porten til England”. Grethe Jensen,
Henrik Sebro og Caspar Jørgensen (red.):
Industri Industri.
25 stk. dansk kulturarv
. GADs forlag, København 2007,
p.100-103.
Mette Guldberg: ”Glimt fra museerne: Fiskeri- og
Søfartsmuseet, Ny legeplads”.
Mark og Montre 2007
,
p.148-150.
Mette Guldberg og Ole Mortensøn: ”Studierejse ad søve-
jen”,
Danske Museer
1, marts 2007, p. 35-37.
Mette Guldberg & Carina Ren: “Cultural Heritage and
Ownership. Ph.d.-seminar arrangeret i et samarbejde mel-
lem forskerskolerne MAST og Kulturarvens forskerskole.
Syddansk Universitet, Campus Esbjerg, 20.-22. november
2006”,
Nordisk Museologi
2007, 1, p. 110-113.
Morten Hahn-Pedersen: “Konsulens skib - omkring et
skibsportræt fra 1847",
Sjæk’len - Årbog for Fiskeri- og
Søfartsmuseet 2006.
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg
2007, p. 9-25.
Morten Hahn-Pedersen: ”Nordisk havneudvikling i interna-
tionalt perspektiv”, Morten Hahn-Pedersen (red.):
Havets
kulturarv. De nordiske maritime museers arbejdsmøde i
Torshavn August 2006
. Fiskeri- og Søfartsmuseet/Føroya
Fornminnissavn, Esbjerg 2007, p. 153-170.
Morten Hahn-Pedersen: ”Schweizisk ingeniør ved Vade-
havet”, ”110 kilo flæsk på ryggen”, ”Offshoren - en ny in-
dustri”, ”Søvejen til Esbjerg” og ”Frikadelletyven og alle de
andre”, Grethe Jensen, Henrik Sebro og Caspar Jørgensen
(red.):
Industri Industri. 25 stk. dansk kulturarv
. GADs for-
lag, København 2007, p.104-105.
Morten Hahn-Pedersen: “Dynamik. Gratis glæder ikke altid
de bedste”,
Politiken
16-9-2007.
Morten Hahn-Pedersen: ”Gratis entré på museerne?”,
Danske Museer
5, oktober 2007, p. 18-20.
Morten Hahn-Pedersen: “President’s Column”,
ICMM
News,
vol. 29, Issue 1, First Quarter 2007, p. 1-2.
Morten Hahn-Pedersen: “President’s Column”,
ICMM
News,
vol. 29, Issue 2, Mid 2007, p. 2.
Morten Hahn-Pedersen: “Congress success in historicMalta”,
ICMM News,
vol. 29, Issue 3, End Year 2007, p. 1 & 3.
Morten Hahn-Pedersen: “ICMM AGM - Malta, 9 October
2007”,
ICMM News,
vol. 29, Issue 3, EndYear 2007, p. 4-6.
Morten Hahn-Pedersen:”President’s Dinner Speech”,
ICMM News,
vol. 29, Issue 3, End Year 2007, p. 14-15.
Morten Hahn-Pedersen: “Using Networks as a Tool”.
Proceedings from the 2nd European Maritime Museum
Conference in Barcelona, October 2006
, under udgivelse.
Morten Hahn-Pedersen: “Charting Small Pieces in the big
Puzzle of the International Offshore Oil and Gas Industry,
A Case Study on the Impact of North Sea Oil and Gas on a
Danish Region”
International Journal of Maritime History
,
under udgivelse.
Morten Hahn-Pedersen (red.):
Havets kulturarv. De nordi-
ske maritime museers arbejdsmøde i Torshavn August 2006,
Fiskeri- og Søfartsmuseet/Føroya Fornminnissavn, Esbjerg
2007, 208 p.
Morten Hahn-Pedersen (red.):
Sjæk’len - Årbog for Fiskeri-
og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2006
, Fiskeri-
og Søfartsmuseet, Esbjerg 2007, 204 p.
Morten Hahn-Pedersen og Mette Guldberg: ”Esvagt - en
offshorevirksomhed i Esbjerg”.
Sjæk’len - Årbog for Fiskeri-
og Søfartsmuseet 2006.
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg
2007, p. 43-63.
Morten Hahn-Pedersen og Morten Karnøe Søndergaard:
Den
danske offshoresektor 1962-2007 - udvikling, udfordringer
og værdi.
Offshore Center Danmark, Esbjerg 2007, 18 p.
Thyge Jensen, Svend Tougaard og Morten Hahn-Pedersen:
”Nyt sælarium på Fiskeri- og Søfartsmuseet.”
Sjæk’len -
Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet 2006.
Fiskeri- og
Søfartsmuseet, Esbjerg 2007, p.143-159.
1...,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,...240