199
fiskefodringer og afprøvet fiskegrej i det store akvarium -
dog uden krog.
Fiskeri- og Søfartsmuseet deltog også i ”Fiskens Dag”
den 8. september. Richard Bretschneider fra akvarieafde-
lingen og Ragnhild Skov fra formidlingen stod for aktivi-
teterne på museet, som bl.a. bød på rundvisninger i akva-
riets karantæneafdeling og dissektion af fisk i laboratoriet.
Rundvisningerne i karantænen var så efterspurgte, at der
måtte laves ekstra ture. På Torvet i Esbjerg kunne man tilli-
ge møde museets vodbinder, Gunnar Jacobsen, som demon-
strerede vodbinding for alle de fremmødte. Endelig var der
også mulighed for en tur med E 1, men på grund af dårligt
vejr blev kun en enkelt tur gennemført.
I forbindelse med udpegningen af Dokhavnen i Esbjerg
som et af de 25 nationale industriminder har Morten Hahn-
Pedersen og Mette Guldberg leveret materiale til den bog,
som GADs forlag udgav om alle de 25 minder. I samme
forbindelse stod museet for en vandring på dokhavnen i for-
bindelse med ”Bygningskulturens Dag” den 9. september.
I efterårsferien bød Fiskeri- og Søfartsmuseet traditio-
nen tro på børneteater, hvor Liselotte Nielsen og Connie
Toft opførte stykket ”Den lille sæl”, som handlede om en
Obduktionen af en grindehval i frilandsafdelingens havneafsnit trak i februar mange besøgende til museet. Her er akvariebiolog Svend
Tougaard i gang med arbejdet.
1...,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198 200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,...240