211
Hansen, Lulu Anne: ”Fiskeriforeningen af 1942”. Danske fiskere i
Storbritannien under besættelsen, 2002, p. 26-43
Holm, Poul: 100 års dansk fiskeri, 2001, p. 104-113
- Hvordan det danske havfiskeri blev til, 1770-1914, 1999, p. 18-53
- Fiskeriets økonomiske betydning i Danmark 1350-1650, 1998,
p. 8-42
- Verdensmarkedet for fisk. Internationalisering og globalisering
1880-1997, 1997, p. 28-42
- Kulturarv og fiskeripolitik, 1996, p. 93-104
- Et erhverv i sammenbrud. Vestkystens fiskerier 1975-1992, 1993,
p. 23-46
- Den flåde vi ikke fik. Danske damptrawlere i Nordsøen og ved
Island, 1887-1903, 1991, p. 49-74
- Saa lidet estimerede… eller hvor blev fiskernes og sømændenes
historie af? 1990, p. 59-64
- Moderniseringen af fiskeriet. Den skandinaviske og den britiske
model, 1989, p. 53-65
Højrup, Thomas: Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred
Havbåde, 2007, p. 95-123
Jakobsen, Gunnar: Snurrevodsfiskeri - et tilbageblik, 2005, p. 80- 89
Krog, Carsten & Svend Tougaard: Det biologiske grundlag for fi-
skeriet, 1993, p. 9-21
Møller, Henrik J.: Fiskeriet i det sønderjyske Vadehav 1920-1965.
En historisk redegørelse om fiskeriets udvikling og forandring,
2005, p. 90-113
Poulsen, René Taudal: Var der flere fisk i Nordsøen for 135 år si-
den?, 2007, p. 69-77
Simonsen, Henrik Bredmose: Fiskeriet i klemme. Avisernes be-
handling af fiskerikonflikten i foråret 1993, 1993, p. 47-71
Søndergaard, Morten Karnøe: Læsø og hummerfiskeriet, 2007, p.
79-93
- Esbjergfiskerne og havmiljøet - Grindalsagen 1973, 2006, p. 64-83
- Dansk fiskeri i det internationale spil. Et fiskeripolitisk studie
1946-63, 2004, p. 26-43
- Rejeindustrien og det globale marked - fra luksusvare til mas-
sekonsumtion 1870-2003, 2003, p. 30-47
- Indførelse af dieselmotorer i dansk fiskeri 1912-57, 2001, p. 90-103
Søndergaard, Morten Karnøe, Ole R. Eigaard & Bo S. Andersen:
Moderne dansk linefiskeri, 2002, p. 44-55
Vestergaard, Torben A.: Det usædvanlige danske fiskeri, 1988, p.
35-49
Wohlfahrt, Eske: Fiskeri i Skast Herred i 1600-årene belyst ud fra
Skast herreds tingbog 1636-40, 1990, p. 45-58
Foreninger og trosliv
Byskov, Søren: Esbjerg Bombebøsse 1901-2001, 2001, p. 68-79
Jensen, Jens Otto: Erindringer fra en barndom på Sømandshjem-
met Gl. Havn, 2003, p. 126-149
Havne og kanaler
Adsersen, Torkil: Samarbejdsformer og arbejdsliv på Esbjerg fi-
skerihavn, 1992, p. 119-133
Byskov, Søren: Aså og Voerså - to fiskerihavne i Vendsyssel, 1998,
p. 51-67.
- Esbjerg Fiskerihavn 1997 - en situationsrapport, 1997, p. 42-55
Bøllund, Richard: Historien om et skur på Esbjerg Havn. En belys-
ning af havnevirksomheden ESSO Kystsalg, 2001, p. 80-89
Gjerulff, Henning: Danmarks havne i historisk og retlig belysning,
1998, p. 79-91
Hahn-Pedersen, Morten: Strukturer under forandring? Udviklin-
gen i danske trafikhavne siden 1960, 1995, p. 79-109
- Den nye havn mod vest. Esbjerg Havns anlæg og etablering 1868
- ca. 1914, 1992, p. 41-75
Hahn-Pedersen, Morten & Søren Byskov: Havne og infrastruktur.
Forskellige aktører - forskellige krav, 2003, p. 66-97
Hahn-Pedersen, Morten & Poul Holm: Den moderne havn. Ho-
vedtræk af Esbjerg Havns udvikling efter 1950, 1992, p. 99-117
Hahn-Pedersen, Morten & Morten Karnøe Søndergaard: Hav-
nerapporten - om afledt effekt af aktiviteter på Esbjerg Havn,
2005, p. 52-65
Holm, Poul: Havnene før Havnen. Sydvestjyske havne ca. 1200-
1867, 1992, p. 9-39
Leisner, V.V.: Esbjerg Havn og fremtiden, 1992, p. 161-168
Liljedahl, Estrid: Havnens mange ansigter, 1992, p. 135-151
Loomeyer, Frederik Jan: Fanø og Den Slesvig-Holstenske Kanal
1784-89 og 1823-40, 1994, p. 9-37
Simonsen, Henrik Bredmose: Den traditionelle havn. Esbjerg
Havn ca. 1914 - 1950, 1992, p. 77-97
Hvaler og hvalfangst
Jensen, Thyge: Aflivning af strandede hvaler, 2007, p. 163-177
- Hvaler i danske farvande, 2005, 2005, p. 154-165
- Hvaler på Fiskerimuseet, 1991, p. 95-104
Jensen, Thyge & Carl Chr. Kinze: Almindelige Delfiner
(Delphi-
nus delphis)
i indre danske farvande, 2004, p. 90-111
Jensen, Thyge, Carl Chr. Kinze & Ragnhild Skov: Finhvaler i in-
dre danske farvande 2003, 2003, p. 8-29
1...,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210 212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,...240