213
Rheinheimer, Martin: Stormfloden som myte. Kampen mod havet
og menneskets søgen efter identitet, 2003, p. 150-173
Søndergaard, Morten Karnøe: Esbjergfiskerne og havmiljøet -
Grindalsagen 1973, 2006, p. 64-83
Museums- og arkivstof, forskning, formidling og debat
Barthelmess, Klaus & Svend Tougaard: Nyt tranudvindingsforsøg,
2000, p.120-127
- Rekonstruktion af tranudvinding, 1998, p. 102-115
Byskov, Søren, Mette Guldberg, Morten Hahn-Pedersen, Thyge
Jensen & Svend Tougaard: 40 års forskning ved Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet, 2007, p. 35-57
Christensen, Tommy P.: Mange kasser - og små numre. Om ord-
ningen af Danmarks Havfiskeriforenings arkiv og en speget sag i
Fiskeriministeriets kvalitetsudvalg, 1993, p. 73-79
Hahn-Pedersen, Morten: Et museum i stadig bevægelse - Fiskeri-
og Søfartsmuseet 1968-2008, 2007, p. 9-33
- Med Bering til Verdens ende. Om en udstillings tilblivelse, ind-
hold og resultater, 2000, p. 52-67
- På tærsklen til 90'erne. Fiskeri- og Søfartsmuseets status og frem-
tid, 1989, p. 79-88
Hahn-Pedersen, Morten & Poul Holm: Center for Maritim og Re-
gional Historie. Et nyt initiativ i den museale forskning, 1994, p.
113-122
Harboe, Bjarne: Claus Sørensens arkiv, 1988, p. 57-63
Holm, Poul: Dansk havfiskeris gennembrud 1880-1940 - museets
nye permanente udstilling, 1988, p. 50-56
Holm, Poul, Morten Hahn-Pedersen & Flemming Just: Bro mel-
lem museums- og universitetsforskning, 1999, p. 141-149
Jensen,Thyge:Skoletjenesteogmuseumsformidling,1990,p.65-69
Jensen, Thyge & Svend Tougaard: Saltvandsakvariet med nyt ind-
hold, 2002, p. 112-125
Nissen, Mogens Rostgaard: Virtuelt museum, 2007, p. 179-187
Søndergaard, Morten Karnøe: Fiskeriministeriets arkiv ca. 1947 til
1994 - en introduktion, 2003, p. 48-57
Navigation og maritim kommunikation
Hahn-Pedersen, Morten: Motorfyrskib nr. I, 1990, p. 27-44
Jensen, Thyge: Omkring et søkort, 1997, p. 8-15
Offshore
Hahn-Pedersen, Morten: Offshoresektoren ved årtusindskiftet,
2002, p. 78-99
- En ny dansk industri. Om udviklingen af dansk offshore og Es-
bjergs opkomst som baseby, 2001, p. 114-151
- En aktør i Danmarks olieby. Historien om Henning Kruse og
Esbjerg Oilfield Services A/S, 1999, p. 90-123
- Dansk Nordsøolie i 25 år, 1997, p. 74-90
Hahn-Pedersen, Morten & Mette Guldberg: ESVAGT - en offs-
hore-virksomhed i Esbjerg, 2006, p. 42-63
Hahn-Pedersen, Morten & Morten Karnøe Søndergaard: Nye tal
på dansk offshore, 2007, p. 125-141
Tanvig, Lindy: Olie, gas og havn, 1992, p. 153-159
Passagertrafik
Hahn-Pedersen, Morten, L. Bisbjerg, L. A. Hansen, A. L. Jacob-
sen, R. T. Poulsen & M. K. Søndergaard: Nye tider i Englandstra-
fikken. På triptur med M/S Dana Sirena, 2003, p. 98-117
Hahn-Pedersen, Morten, L. A. Hansen, A. L. Jacobsen, B. Poul-
sen, R. Taudal Poulsen & M. K. Søndergaard: På triptur med
Dana
Anglia
, 2002, p. 56-77
Hahn-Pedersen, Morten & René Taudal Poulsen: Danske passa-
gerlinjer på Nordsøen, ca. 1850-2005, 2005, p. 8-25
Hansen, Lulu Anne: Fra ferierejsende til forretningsrejsende. Træk
af udviklingen i passagertrafikken mellem Esbjerg og England
2001-2003, 2004, p. 56-73
Pirater
Rheinheimer, Martin: Hark Olufs’ besynderlige eventyr, 2000, p.
34-51
Rederier
Jacobsen, Anne Lif: Rederiet Phønix, 1911-1994, 2005, p. 26-51
Poulsen, René Taudal: Rederiet ”Dania”, 1900-1966 - analyse af et
tramprederis strategi, 1999, p. 54-72
Skibstyper og grupper af fartøjer
Gøthche, Morten: Registrering og opmåling af småfartøjer i Ribe
Amt, 1988, p. 24-34
Jensen, Thyge: Everten - et fladbundet skib med sidesværd, 1994,
p. 47-69
Kroman, Jes: Hvor forsvinder den blå flåde hen?, 2003, p. 58- 65
Sundhed og arbejdsmiljø
Hansen, Henrik: Arbejdsmiljøet i handelsflåden - Det går fremad,
1996, p. 83-92
1...,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212 214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,...240