217
Jensen, Charlotte: Det fremskudte dige, 2007, p. 143-161
Jensen, Thyge: Everten - et fladbundet skib med sidesværd, 1994,
p. 47-69
Jensen, Thyge, Dorte Schmidt & Svend Tougaard: Sælerne i Vade-
havet - 10 år efter epidemien, 1998, p. 116-125
Kaas, Eigil: Globale klimaforandringer - og deres betydning for
Vadehavet, 2004, p. 112-133
Møller, Henrik J.: Fiskeriet i det sønderjyske Vadehav 1920-1965.
En historisk redegørelse om fiskeriets udvikling og forandring,
2005, p. 90-113
Rheinheimer, Martin: Stormfloden som myte. Kampen mod havet
og menneskets søgen efter identitet, 2003, p. 150-173
Thomsen, Birger: På jagt efter historiske vrag i Vadehavet, 2001,
p. 48-57
Tougaard, Jakob, Svend Tougaard, Thyge Jensen & Dieter Ade-
lung: Vadehavets sæler i Nordsøen, 2005, p. 130-141
Tougaard, Jakob, Svend Tougaard & Thyge Jensen: Satellitsporing
af sæler, 2002, p. 100-111
Tougaard, Svend: Nye signaler fra sælerne, 1992, p. 181-193
- Hvaler på stranden, 1990, p. 79-86
- Erfaringer med udsætning af mærkede sælunger fra sælariet,
1989, p. 67-72
- Internationale sælundersøgelser, 1989, p. 73-77
- Kan sælerne tælles?, 1988, p. 73-79
Amrum
Rheinheimer, Martin: Andefængeren - Arbejdscyklus og økonomi
for en daglejer på Amrum, 1867-91, 2005, p. 114-129
- Hark Olufs’ besynderlige eventyr, 2000, p. 34-51
Blåvand
Byskov, Søren: Blåvands kyst under forvandling - fiskerleje, land-
brugsland og ferieområde, 1999, p. 73- 89
Esbjerg
Adsersen, Torkil: Samarbejdsformer og arbejdsliv på Esbjerg fis-
kerihavn 1950-92, 1992, p. 119-133
Bach, Niels: DAGMAR AAEN - en Esbjergkutters usædvanlige
livsløb, 1991, p. 87-94
Beck, Kaj: På togt med S/SYRSA af Esbjerg i 1916, 1989, p. 31-37
Byskov, Søren: Hvad blev der af Esbjerg-fiskeriet? Forandringer i
fiskeriet fra Esbjerg 1965-2005, 2004, p. 8-25
- Esbjerg Bombebøsse 1901-2001, 2001, p. 68-79
- Esbjerg Fiskerihavn 1997 - en situationsrapport, 1997, p. 42-55
Bøllund, Richard: Historien om et skur på Esbjerg Havn. En belys-
ning af havnevirksomheden ESSO Kystsalg, 2001, p. 80-89
Gammelby, Peter F.: Hans Aa, Hans Aa & Hans Aa - 3 generatio-
ner af Esbjergfiskere, 1994, p. 93-98
Hahn-Pedersen, Morten: En ny dansk industri. Om udviklingen af
dansk offshore og Esbjergs opkomst som baseby, 2001, p. 114-151
- En aktør i Danmarks olieby. Historien om Henning Kruse og
Esbjerg Oilfield Services A/S, 1999, p. 90-123
- Den nye havn mod vest. Esbjerg Havns anlæg og etablering 1868
- ca. 1914, 1992, p. 41-75
Hahn-Pedersen, Morten & Søren Byskov: Havne og infrastruktur.
Forskellige aktører - forskellige krav, 2003, p. 66-97
Hahn-Pedersen, Morten & Mette Guldberg
:
Esvagt - en offshore-
virksomhed i Esbjerg, 2006, p. 42-63
Hahn-Pedersen, Morten & Poul Holm: Den moderne havn. Ho-
ved-træk af Esbjerg Havns udvikling efter 1950, 1992, p. 99-117
Hahn-Pedersen, Morten & Morten Karnøe Søndergaard: Havne-
rapporten - om afledt effekt af aktiviteter på Esbjerg Havn, 2005,
p. 52-65
Holm, Poul: Tre foretagere på Esbjerg Havn. Firmaet C. Breinholt
1875-1953, 1995, p. 59-77
Jacobsen, Anne Lif: Rederiet Phønix, 1911-1994, 2005, p. 26-51
Jakobsen, Gunnar: Snurrevodsfiskeri - et tilbageblik, 2005, p. 80- 89
Jensen, Jens Otto: Erindringer fra en barndom på Sømandshjem-
met Gl. Havn, 2003, p. 126-149
Leisner, V.V.: Esbjerg Havn og fremtiden, 1992, p. 161-168
Liljedahl, Estrid: Havnens mange ansigter, 1992, p. 135-151
Simonsen, Henrik Bredmose: Den traditionelle havn. Esbjerg
Havn ca. 1914 - 1950, 1992, p. 77-97
- Med fisk fra Esbjerg til Tyskland i 1930’erne og 1940’erne, 1991,
p. 75-86
Simonsen, Johs. Bredmose: Et skib ved navn SIKAR 1898-1963,
1993, p. 81-90
Søndergaard, Morten Karnøe: Esbjergfiskerne og havmiljøet -
Grindalsagen 1973, 2006, p. 64-83
Tanvig, Lindy: Olie, gas og havn, 1992, p. 153-159
Fanø
Frederiksen, Niels: Omkring et hus i Sønderho, 1990, p. 9-18
Guldberg, Mette: Nordby i 1700-tallets slutning, 1999, p. 8-17
Hahn-Pedersen, Morten: Fanøs "jernalder" - portræt af en bryd-
ningstid, 1991, p. 9-48
1...,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216 218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,...240