214
Hansen, Henrik & Olaf C. Jensen: Fiskeriet har sin pris - om døds-
ulykker i dansk fiskeri 1989-96, 1997, p. 56-73
Nyland, Nick: Søfartsmedicinens historie, 1989, p. 9-30
Rønn, Edith Mandrup: Den daglige fisk, 1989, p. 39-52
Sæler
Jensen, Thyge: Jagt på sæler, 1999, p. 124-140
- Sælariet og sældøden 1988, 1988, p. 64-72
Jensen, Thyge, Dorte Schmidt & Svend Tougaard: Sælerne i Vade-
havet - 10 år efter epidemien, 1998, p. 116-125
Jensen, Thyge & Svend Tougaard: Slut med opdræt af hylere,
1994, p. 99-112
Jensen, Thyge, Svend Tougaard & Morten Hahn-Pedersen: Nyt
sælarium på Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2006, p. 142-159
Skov, Ragnhild: Sælerne på Fiskeri- og Søfartsmuseet: Arbejdet i
dag - 30 år efter indvielsen af Sælariet, 2005, p. 142-153
Tougaard, Jakob, Svend Tougaard & Thyge Jensen: Satellitsporing
af sæler, 2002, p. 100-111
Tougaard, Jakob, Svend Tougaard, Thyge Jensen & Dieter Ade-
lung: Vadehavets sæler i Nordsøen, 2005, p. 130-141
Tougaard, Svend: Nye signaler fra sælerne, 1992, p. 181-193
- Sæler sender radio, 1990, p. 71-77
- Erfaringer med udsætning af mærkede sælunger fra sælariet,
1989, p. 67-72
- Internationale sælundersøgelser, 1989, p. 73-77
- Kan sælerne tælles?, 1988, p. 73-79
Tougaard, Svend, Niels Nørgaard & Thyge Jensen: Sælundersø-
gelserne på Fiskerimuseet, 1995, p. 111-127
Søfart
Benthien, Susanne: Breve hjem - Ribe-kaptajnen J.F. Møllers bre-
ve til familien 1847-62, 1996, p. 19-40
Guldberg, Mette: Skibsfarten på Ribe i 1730'erne, 1997, p. 16-27
- Hollandsfarere - Risbøl'erne i Hjerting, 1996, p. 9-17
- "tillastede med egne varer og nogle potter", 1994, p. 39-46
Hahn-Pedersen, Morten: En ordentlig opsang. Kort oversigt over
sømandsshantiens oprindelse og brug, 1998, p. 92-101
Hansen, Henrik: Arbejdsmiljøet i handelsflåden - det går fremad,
1996, p. 83-92
Hansen, Teodor: Historier fra Mandø - Om Knud Skipper, evert-
sejlads og oplevelser i Vadehavet, 1996, p. 41-62
Holm, Poul: Så lidet estimerede, 1990, p. 59-64
Loomeyer, Frederik Jan: Fanø og Den Slesvig-Holstenske Kanal
1784-89 og 1823-40, 1994, p. 9-37
Sørensen, Carsten Filskov Langelund: Fanøs forsvarsvæsen og
sejlads 1807-1814, 2001, p. 8-25
Turisme
Brodde, Marco: Bæredygtig turisme i Vadehavet, 2004, p. 82-89
Hansen, Lulu Anne: Fra ferierejsende til forretningsrejsende. Træk
af udviklingen i passagertrafikken mellem Esbjerg og England
2001-2003, 2004, p. 56-73
Rheinheimer,Martin: Billeder fraNordsøkystens søbade - Ompost-
kort som markedsføring af de nordfrisiske øer, 2006, p. 118-131
Stedregister:
Verdenshavene og udlandet
Benthien, Susanne: Breve hjem - Ribe-kaptajnen J.F. Møllers bre-
ve til familien 1847-62, 1996, p. 19-40
Dayem, Torben Abd-El: Fra Cairo til Vadehavet, 2004, p. 44-55
Frederiksen, Niels: I KARENs kølvand - eftersporing af et skib,
2000, p. 68-83
Hahn-Pedersen, Morten: En ordentlig opsang. Kort oversigt over
sømandsshantiens oprindelse og brug, 1998, p. 92-101
- Barken KILLEENA af Sønderho. En brik i søfartshistoriens pus-
lespil, 1993, p. 91-113
Hahn-Pedersen, Morten & Holger Munchaus Petersen: Omkring
et skibsportræt - PRINS VALDEMAR af Fanø, 1988, p. 8-23
Hansen, Henrik L., Olaf C. Jensen & Fabienne Knudsen: Det stør-
ste danske skibsforlis i nyere tid. ”Mercandian Atlantic II´s” forlis
på Atlanten den 7. april 1990, 2003, p. 118-125
Holm, Poul: Verdensmarkedet for fisk. Internationalisering og glo-
balisering 1880-1997, 1997, p. 28-41
- Havenes økohistorie - et globalt forskningsprojekt, 2000, p. 8-13
Jepsen, Palle Uhd: De sidste hvalfangere, 1996, p. 105-106
Munchaus Petersen, Holger: Barkskibet
Sleipner
- fra ”Down
Easter” til ”Plimsoller”, 2006, p. 26-41
- En rejse med forhindringer, 1990, p. 19-26
Poulsen, René Taudal: Rederiet ”Dania”, 1900-1966 - analyse af et
tramprederis strategi, 1999, p. 54-72
Rheinheimer, Martin: Andefængeren - Arbejdscyklus og økonomi
for en daglejer på Amrum, 1867-91, 2005, p. 114-129
- Hark Olufs’ besynderlige eventyr, 2000, p. 34-51
1...,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213 215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,...240