218
- Barken KILLEENA af Sønderho, 1993, p. 91-113
Hahn-Pedersen, Morten & Holger Munchaus Petersen: Omkring
et skibsportræt - PRINS VALDEMAR af Fanø, 1988, p. 8-23
Loomeyer, Frederik Jan: Fanø og Den Slesvig-Holstenske Kanal
1784-89 og 1823-40, 1994, p. 9-37
Munchaus Petersen, Holger: En rejse med forhindringer, 1990, p.
19-26
Sørensen, Carsten Filskov Langelund: Fanøs forsvarsvæsen og
sejlads 1807-1814, 2001, p. 8-25
Thalund, Henning: Kirkeskibene på Fanø, 1993, p. 115-121
Grådyb
Guldberg, Mette: Grådyb gennem 500 år, 2000, p. 14-25
Holm, Per: Historien om tre skibsvrag ved Grådyb, 2001, p. 58- 67
Hjerting
Guldberg, Mette: Hollandsfarere - Risbøl'erne i Hjerting, 1996, p.
9-17
- Hjerting 1763, 1995, p. 45-58
- "tillastede med egne varer og nogle potter", 1994, p. 39-46
Hahn-Pedersen, Morten: Konsulens skib - omkring et skibsportræt
fra 1847, 2006, p. 8-25
Mandø
Hansen, Teodor: Historier fra Mandø - Om Knud Skipper, evert-
sejlads og oplevelser i Vadehavet, 1996, p. 41-62
Jensen, Thyge: Mandø - Landskab og mennesker, 1992, p. 169-179
Ribe
Benthien, Susanne: Breve hjem - Ribe-kaptajnen J.F. Møllers bre-
ve til familien 1847-62, 1996, p. 19-40
Guldberg, Mette: Skibsfarten på Ribe i 1730'erne, 1997, p.16-27
Rømø
Barthelmess, Klaus & Svend Tougaard: Rekonstruktion af tranud-
vinding, 1998, p. 102-115
Jensen, Thyge & Svend Tougaard: 13 kaskelothvaler på Rømø,
1997, p. 91-106
- 16 kaskelothvaler på Rømø, 1996, p. 107-124
Tougaard, Svend: Sæler sender radio, 1990, p. 71-77
Slesvig-Holsten
Loomeyer, Frederik Jan: Fanø og Den Slesvig-Holstenske Kanal
1784-89 og 1823-40, 1994, p. 9-37
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Barthelmess, Klaus & Svend Tougaard: Nyt tranudvindingsforsøg,
2000, p.120-127
Byskov, Søren: En skibstømrer takker af, 2007, p. 59-67
Byskov, Søren, Mette Guldberg, Morten Hahn-Pedersen, Thyge
Jensen & Svend Tougaard: 40 års forskning ved Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet, 2007, p. 35-57
Christensen, Tommy P.: Mange kasser - og små numre. Om ord-
ningen af Danmarks Havfiskeriforenings arkiv og en speget sag i
Fiskeriministeriets kvalitetsudvalg, 1993, p. 73-79
Hahn-Pedersen, Morten: Et museum i stadig bevægelse - Fiskeri-
og Søfartsmuseet 1968-2008, 2007, p. 9-33
- Med Bering til Verdens ende. Om en udstillings tilblivelse, ind-
hold og resultater, 2000, p. 52-67
- På tærsklen til 90'erne. Fiskeri- og Søfartsmuseets status og frem-
tid, 1989, p. 79-88
Hahn-Pedersen, Morten & Poul Holm: Center for Maritim og Re-
gional Historie. Et nyt initiativ i den museale forskning, 1994, p.
113-122
Harboe, Bjarne: Claus Sørensens arkiv, 1988, p. 57-63
Holm, Poul: Dansk havfiskeris gennembrud 1880-1940 - museets
nye permanente udstilling, 1988, p. 50-56
Jensen, Thyge: Hvaler på Fiskerimuseet, 1991, p. 95-104
- Skoletjeneste og museumsformidling, 1990, p. 65-69
- Sælariet og sældøden 1988, 1988, p. 64-72
Jensen, Thyge & Svend Tougaard: Saltvandsakvariet med nyt ind-
hold, 2002, p. 112-125
- Slut med opdræt af hylere, 1994, p. 99-112
Jensen, Thyge, Svend Tougaard & Morten Hahn-Pedersen: Nyt
sælarium på Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2006, p. 142-159
Nissen, Mogens Rostgaard: Virtuelt museum, 2007, p. 179-187
Skov, Ragnhild: Sælerne på Fiskeri- og Søfartsmuseet: Arbejdet i
dag - 30 år efter indvielsen af Sælariet, 2005, p. 142-153
Tougaard, Svend, Niels Nørgaard & Thyge Jensen: Sælundersø-
gelserne på Fiskerimuseet, 1995, p. 111-127
Almindelige ryler ved Saltvandssøen bag Det Fremskudte Dige.
Foto: John Frikke.
1...,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217 219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,...240