78
I 1982 mistede Esbjerg-området sin status som egnsudviklingsområde. Hvis Esbjerg fortsat skulle klare sig i konkurrencen, måtte det ske
med afsæt i olie- og gasindustrien.
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...168