88
Hjørring, hvilket ville kunne skaffe op mod 800 arbejdsplad-
ser til byen. Stillet over for dette potentiale sørgede Bolvig
for en overdådig modtagelse af virksomhedens repræsentan-
ter i Hjørring med velkomst i lufthavnen og stor frokost med
hummere og dyre bourgognevine – en gestus der blev taget
meget vel imod, men som fik økonomiudvalget til at holde et
ekstra vågent øje med Bolvig.
30
Monroe blev imidlertid ikke den store succes, som man
havde håbet på, idet virksomheden i sidste ende valgte ikke
at flytte produktionen til Hjørring. Det samspil mellem pri-
vate og offentlige investeringer, som var blevet skabt i Hjør-
ring, og som i realiteten var en lokal variant af den ekspan-
sionspolitik, som regeringen havde ført på landsplan siden
slutningen af 1950’erne, bar imidlertid frugt i en række an-
Lukningen af Nærum Nylon fik kun midlertidige konsekvenser for beskæftigelsen. Virksomheden genopstod for en periode i regi af Hjørring
Strømpefabrik, men på længere sigt blev beskæftigelsen især reddet af den engelske Lee Cooper-koncern, der etablerede sig i Hjørring i
1969. Foto: Vendsyssel Historiske Museum.
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...168