76
18.
Interview med tidl. auktionsmester Bent Trillingsgaard
og fiskeskipper Leif Hansen.
19.
Interview med fiskeskipper Tom P. Nielsen.
20.
”50 aars fiskerivirke i Lemvig” i
Lemvig Folkeblad,
8/2
1958.
21.
Interview med Jens Klitgaard, som er født på Læsø, men
som har fisket fra Lemvig siden 1950’erne, først med sin far
og siden med egen kutter.
22.
Interview med Leif Hansen og Tom P. Nielsen.
23.
Kilde:
Fiskeriårbogen
1970 og
Danmarks Skibsliste
1970
24.
Morten Karnøe Søndergaard:
Teknologisk udvikling i
dansk fiskeri 1945-2000
, Esbjerg 2004, p. 57 og p .84.
25.
Forløbet omkring introduktionen af depotspillet, eller
”snurrevodstromlen”, er beskrevet i M. Karnøe Sønderga-
ard:
Teknologisk udvikling i dansk fiskeri 1945-2000
, Fiske-
ri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2004, p.140-46, på basis bl.a.
af materiale indsamlet af Lemvig Museum i 1970’erne.
26.
Kilde: Lemvig Museum og
Lemvig Folkeblad
16. juni
1982.
27.
L 561
A. Dahlgaard
, L 742
Alice Margrethe
, L 182
Su-
sanne Vig
og L 540
Kaluna
var nogle af de kuttere, som blev
købt til Lemvig fra Esbjerg i 1970’erne. (Kilde: Diverse in-
terviews).
28.
Kilde:
Fiskeriberetningen
, div. årgange, og Fiskeridirek-
toratet.
29.
Interview med tidl. auktionsmester Bent Trillingsgaard
og fiskeskipper Peder Rønn.
30.
Interview med Peder Rønn samt forfatterens egen erfa-
ring fra Lemvig i 1970’erne og 1980’erne.
31.
Interview med tidl. havnefoged Ernst Andreasen;
Fiske-
riårbogen 1988.
32.
Vedsmand 1998, p. 100.
33.
Konsekvenserne for Nordsøfiskeriets udøvere af indfø-
relsen af den fælles fiskeripolitik fra og med 1984 er mere
detaljeret beskrevet af nærværende forfatter i S. Byskov:
Viljen til fiskeri. Hvide Sande-fiskeriet 1982-2007
, Hvide
Opgørelse over samlede
landinger af fladfisk og
torskefisk i Lemvig for
perioden 1978-2009
(Kilde: Fiskeridirektoratet)
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...168