64
spurgte blandt fiskerne, og frem til midten af 1970’erne løb
der kuttere af stablen i Lemvig hvert år. Nikolaj Kristensen
fortæller, hvordan
”de byggede gode skibe på Lemvig Skibs-
værft. Det var sjældent, at der gik svamp i Poulsens kuttere.
Svamp var enhver fiskers skræk, det kunne rive grimt i teg-
nebogen, og det ville man gøre meget for at undgå”
. Poul-
sens kuttere var også populære blandt Thyborønfiskerne,
som i stort tal bestilte nybygninger på Lemvig Skibsværft. I
Lemvig-fiskeriets vækstperiode var fiskerne derfor også på
udkig efter kuttere fra andre værfter, og her var blandt andet
de elegante skibe fra Frederikssund Skibsværft efterspurgte.
I 1969 var der således – ud af 43 kuttere mellem 20 og 50
BRT – elleve fartøjer, som var bygget i Frederikssund, og
otte kuttere som i løbet af 1960’erne var kommet til som
nybygninger fra Poulsens værft.
23
I løbet af 1960’erne tyndede det ud i de udenbys landin-
ger i Lemvig, og havnens virksomheder servicerede nu først
og fremmest de hjemmehørende fiskere. Ud over skibsværf-
tet, som naturligvis også fungerede som reparationsværft
for både Lemvig- og Thyborøn-kuttere, var købmændene
Nis Andersen ogAnker i hver sin ende af havnen nogle af de
vigtigste, når det gjaldt servicering af fiskerne. Regnskab,
proviant, samlingssted og gode råd i al almindelighed var
nogle af de funktioner, som købmændene opfyldte for fi-
skerne. På håndværkersiden var fiskeriet med til at holde
gang i omsætningen hos såvel elektriker, vodbinder, skibs-
Der var idyllisk i Lemvig for udenbys kuttere sammenlignet med Thyborøn, her en sommerdag i 1956. Foto: Sylvest Jensen.
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...168