62
der om sommeren tog i Nordsøen for at trawle efter torsk
og kuller. Trawlfiskeriet i Kattegat var bedst om vinteren, så
om sommeren var det tiltrækkende at tage i Nordsøen for at
skaffe større årsindtjening i fiskeriet. Lemvig blev valgt som
basishavn for adskillige mindre trawlere fra Frederikshavn,
Strandby, Læsø og Sæby, som fiskede mere kystnært end
mange af snurrevodskutterne, og som derfor havde mange
togter af få dages varighed. Det blev til hyppige landinger i
Lemvig i løbet af en sommersæson.
21
Selv om snurrevodsfiskerne fra Lemvig var begyndt at
bruge kullervod i årene omkring 1. Verdenskrig, var de i
årene omkring genåbningen af Lemvig som landingshavn
først og fremmest rødspættefiskere. Snurrevodsfiskeri finder
sted i døgnets lyse timer på forholdsvis glat bund, og med
et indgående kendskab til Nordsøens fiskepladser fiskedes i
sommerhalvåret på de kendte banker, hvor der normalt var
gode chancer for fisk. Togterne kunne sagtens vare 12-14
dage, og røg man ud i dårligt vejr, kunne der gå mere end to
uger, inden kursen kunne sættes hjemover. Af samme grund
var det vigtigt, at der var rigelig adgang til is. Lemvigkut-
terne var ikke indrettet med dam til levende fisk, og Lemvig
Havn havde ikke hyttefade til opbevaring af levende rød-
spætter, sådan som det var tilfældet i Esbjerg og Thyborøn.
Selv om rødspætter var hovedfangsten, gjaldt det for de
fleste Lemvigkuttere, at de også gerne gik efter torsk, og
navnlig i det tidlige forår kunne man se dem stævne mod
vestnordvest på den lange tur til ”nørrehavet”, eller Ling-
bank, hvor der først på sæsonen kunne laves indbringende
rejser efter store torsk.
22
Om vinteren i 1950’erne og 1960’erne lå snurrevods-
fiskeriet i Nordsøen stille, og mange Lemvigfiskere tog på
togt i Østersøen for at fiske laks med kroge. Laks kunne om-
sættes til gode priser, og selv om det var vanskelige forhold
langt væk fra hjemhavnen, drog adskillige Lemvigkuttere
om for at prøve sig med dette fiskeri. Evald Henriksen var
med L 244
Disko
allerede i 1948 i Østersøen efter laks. De
første fisk blev landet i Rønne, men Lemvigerne gik også
ind til København og fik afsat den dyre fisk til københavnske
opkøbere. Indimellem kunne de tage toget hjem til Lemvig
fra København, men kutterne lå i Østersøen indtil februar.
Det bedste laksefiskeri, fortæller Evald Henriksen, foregik
helt ovre ved de baltiske lande, som dengang var en del af
Sovjetunionen. Her havde russerne fastlagt en fiskerigræn-
se, men det var ofte inden for denne grænse, at det bedste
laksefiskeri var, så Lemvigerne risikerede under fiskeriet at
L 359 "Kirsten Krarup" landede en rekordfangst på næsten 40.000
pund torsk til Lemvig Fiskeauktion i juli 1969. I forgrunden ses
skipper Poul Krarup foran de mere end 500 kasser torsk.
Foto: Lemvig Museum.
L 365 "Begonia" på prøvesejlads på fjorden. Bygget på Lemvig
skibsværft v. P. Poulsen & sønner i 1950. Foto: Lemvig Museum.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...168