54
Byens og Næringslivets Historie,
De Danske Byerhverv i
tekst og billeder – Jylland
, Odense 1907, p. 12f, Søren Al-
kærsig:
Esbjerg – Havn og By
, Esbjerg 1909, p. 113, Poul
Holm: Den flåde vi ikke fik – Danske damptrawlere i Nord-
søen og ved Island, 1887-1903,
Sjæk’len – Årbog for Fi-
skeri- og Søfartsmuseet 1991
, Esbjerg 1992, p. 49ff.
14.
Søren Alkærsig: Havnens, Byens og Næringslivets Hi-
storie,
De Danske Byerhverv i tekst og billeder – Jylland
,
Odense 1907, p. 15, Poul Holm: Tre foretagere på Esbjerg
Havn – Firmaet C. Breinholt, 1875-1953,
Sjæk’len – Årbog
for Fiskeri- og Søfartsmuseet 1995
, Esbjerg 1996, p. 70ff.,
Ole Lange: op. cit., København 1995, p. 43ff.
15.
Salomon J. Frifelt: op. cit., København 1939, p. 84ff og
274ff, Morten Hahn-Pedersen: op. cit., Esbjerg 1993, p. 59,
René Taudal Poulsen: Rederiet ”Dania”, 1900-1966, i Hahn-
Pedersen, Morten (red.),
Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og
Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 1999
, Esbjerg
2000, p. 55ff., Ole Lange: op. cit., København 1995, p. 34ff.,
Morten Hahn-Pedersen: op. cit., Esbjerg 2001, p. 136ff,
Bent Mikkelsen: op. cit., Ringkøbing 2009, bd. 7, p. 12ff.
16.
Salomon J. Frifelt: op. cit., København 1939, p. 207ff,
241ff, Ole Lange: op. cit., København 1995, p. 40f, Morten
Hahn-Pedersen: op. cit., Esbjerg 1993, p. 60f. Verner Bru-
hn: op. cit., Esbjerg 1994, p. 292ff. Lauritzens værftsplaner
blev siden realiseret med bygningen af Køge Skibsværft i
1919-20 samt senere overtagelse af værfter i bl.a. Helsin-
gør, Frederikshavn og Ålborg (Salomon J. Frifelt: op. cit.,
København 1939, p. 244, Søren Thorsøe: op. cit., Kendal
1984, p. 23).
17.
Salomon J. Frifelt: op. cit., København 1939, p. 279f.
18.
Salomon J. Frifelt: op. cit., København 1939, p. 244ff,,
273ff., Søren Thorsøe: op. cit., Kendal 1984, p. 12f., Ole
Ditlev Lauritzen og plantagerne
Da Lauritzen flyttede til Esbjerg, var området skovløst
og forblæst. Nørreskoven, Vognsbølparken og Solbjerg
Plantage mellem Esbjerg og Bramming er endnu synlige
resultater af initiativer, som Ditlev Lauritzen og andre
med interesse for plantningssagen tog op i årene omkring
1900. Kilde: Salomon J. Frifelt:
Konsulen
, København
1939, p. 189ff.
Ditlev Lauritzen og hjælp til søfarende
Esbjerg Bombebøsse er en velgørende forening, som
yder økonomisk støtte til værdig trængende søfarende fra
Esbjerg-flåden eller disses efterladte. Ditlev Lauritzen
tog initiativ til foreningens oprettelse i 1901 og fungere-
de som dens formand frem til sin død i 1935. Kilde: Sø-
ren Byskov: Esbjerg Bombebøsse 1901-2001,
Sjæk’len
2001
, Esbjerg 2002, p. 69ff.
Damperen ”Dorthea” blev bygget til ”Vesterhavet” i 1915 og
minesprængt året efter. Ikke mindst årene under 1. Verdens-
krig gav Esbjerg Bombebøsse berettigelse. Gouache, signeret
Johansen, dateret 1916.
Nørreskoven er et af mange initiativer, som nutidens Esbjer-
gensere kan takke Ditlev Lauritzen for. Foto: Torben Meyer.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...168