56
Lemvig, juli 1956. Til venstre ses kuttere på bedding hos Poulsens skibsværft, og i midten af billedet ligger redningsdamperen Vestkysten
ved kaj til sit årlige eftersyn. Bag damperen ligger snurrevodskuttere endnu til kaj ved den gamle auktionshal, som blev erstattet af en ny
hal i 1960. Foto: Sylvest Jensen.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...168