47
hvert år. I 1897 og 1898 blev Vesterhavets aktiekapital i to
tempi udvidet til i alt en million kr. i forbindelse med erhver-
velse af yderligere tre dampere, der i lighed med selskabets
øvrige skibe blev indsat i trampfart på Nord- og Østersøen,
Middelhavet og Vestafrika.
Med det efterhånden ganske store engagement i damp-
skibsfart var det i 1898 naturligt for Lauritzen at gå ind i
skibsmæglervirksomhed, som er det vigtige mellemled mel-
lem udbydere af tonnage og kunder med transportbehov.
Mæglerfirmaet blev i første række oprettet med henblik på
betjening af Vesterhavets skibe, men snart udvidede Laurit-
zen sine maritime aktiviteter med yderligere to dampskibs-
rederier. I 1899 etablerede han dampskibsselskabet Jylland,
der med en aktiekapital på 400.000 kr. fik V. Greibe fra Lon-
don som leder, og i 1900 var han primus motor i stiftelsen af
dampskibsselskabet Dania med en aktiekapital på 200.000
kr. Til leder af dette selskab fik han den unge Rømø-bo Chr.
Andresen hentet hjem fra Rotterdam. De to selskaber var
forskellige i deres opbygning. Jylland havde tre relativt sto-
re skibe på mellem 2.200 og 3.500 brt., mens Dania snart
kom til at råde over det dobbelte antal – men mindre – skibe
med hver en lasteevne på 8-900 tons.
Men Lauritzen udvidede også Vesterhavets flåde un-
der de gode år i 1899-1900, hvor Boerkrigen i Sydafrika,
Bokseropstanden i Kina og den Spansk-Amerikanske krig
i Mellemamerika fik raterne på det altid følsomme fragt-
marked til at ryge i vejret. Alene i den periode anskaffede
Lauritzen seks nye fartøjer til flåden, hvor et skib var forlist
og et andet solgt, så totalen ved indgangen til det ny århund-
rede var i alt ti fartøjer
15
.
Damperen ”Dagny” – bygget 1882 af M’Intyre & Co i Paisly – blev i 1901 erhvervet af dampskibsselskabet Dania. I 1916 videresolgtes
skibet til et rederi i København. Oliemaleri, signeret Johansen, dateret London, 1902.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...168