39
Udgangspunkt
Med etableringen af J. Lauritzens Trælastforretning i Es-
bjerg havde den unge Lauritzen placeret sig i et ekspande-
rende marked. Byggeaktiviteten på stedet var stor, og i hav-
nens opland var andelsbevægelsen begyndt at skyde frem
med rekordfart, siden det første andelsmejeri var blevet an-
lagt i Hjedding nord for Varde i 1882.
Udgangspunktet for Lauritzens virksomhed var salg af
tømmer og kul, men snart begyndte han at udvide varesorti-
mentet i tømmerpladsens pakhus, der foruden brædder, søm
og kalk bl.a. kom til at rumme cement og tagsten fra Hol-
land, tagskiffer fraWales, kloakrør fra Skotland og stenfliser
fra Sverige. I 1886 udvidede Lauritzen forretningen yderli-
gere med import af foderstoffer og kunstgødning, og i 1887
med eksport af smør. I de første år efter 1884 havde Ditlev
Lauritzen endnu bopæl i Ribe, men efterhånden som om-
sætningen steg måtte han stadig oftere overnatte i Esbjerg
– først på Hotel Spangsbjerg og siden i et særligt indrettet
lokale i pakhuset. I 1888 var virksomheden så omfattende,
at Lauritzen flyttede permanent til Esbjerg. De stigende ak-
tiviteter på pladsen krævede flere folk, og samtidig var der
mange forretningsrejser til både ind- og udland for at skaffe
varer, skibslejlighed, kundekontakt og afsætning. På hver
sin vis var disse rejser fulde af udfordringer.
Rejserne i Vestjylland foregik med jernbane, hvor det var
muligt, men ofte også med åben hestevogn ad dårlige veje
og i al slags vejr. På disse ture blev der spejdet efter nye me-
jeriskorstene, hvor der kunne være mulighed for afsætning
af kul. Fik han først bestyrelsen for et mejeri ordentlig i tale,
kunne han måske opnå aftale om at blive fast leverandør af
kul - og aftager af smør til eksport. Og det skadede heller
ikke sagen, at kontakten til mejeribestyrelsernes landmænd
desuden gav mulighed for afsætning af både foderstoffer og
kunstgødning. Vestjyder kan være hårde at handle med, men
Starten på det hele; J. Lauritzens Trælasthandel i 1880’erne. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...168