43
Spredning af aktiviteterne
Ditlev Lauritzens engagement omkring telefonselskab og
banker giver indtryk af en igangsætter, som også evnede at
slippe sagen, når tingene kørte tilfredsstillende.
I sin egen virksomhed havde Lauritzen op gennem
1880’erne taget initiativ til stadig flere udvidelser af aktivi-
teterne i dette regi, men i løbet af 1890’erne skiftede han stil.
Efterhånden som virksomhedens omsætning inden for en-
kelte aktiviteter blev tilpas omfattende, begyndte Lauritzen
at udskille sådanne forretningsområder i særlige selskaber.
Denne politik blev indledt i 1892, hvor han med Sø-
ren Meinertz som partner stiftede S. Meinertz & Co., som
overtog J. Lauritzens Trælastforretning. Året efter var det
korn- og foderstofforretningen, som blev udskilt i firmaet
Eriksen & Christensen. Firmaet, der havde en aktiekapital
på 50.000 kr., fik navn efter de to direktører, H. Eriksen og
S.P. Christensen, men magt- og kapitalfordeling afspejledes
i formandsposten, som Ditlev Lauritzen sad på helt frem
til 1928. Forretningen med bygningsartikler blev udskilt i
1896, hvor Ditlev Lauritzen tog en af sine kunder, bygmester
Th. Møller fra Askov, ind som partner og oprettede firmaet
Thorvald Møller & Co., hvor Lauritzen havde interesser
frem til 1911. Lauritzen frasolgte også aktiviteter, hvor han
ikke var tilfreds med omsætning eller driftsforhold. Det var
f.eks. tilfældet med gødningsforretningen, som krævede stor
driftskapital, megen lagerplads og dyr transport. Denne akti-
Udateret foto af ansatte ved J. Lauritzens Kulforretning, der blev oprettet som en del af tømmerhandlen, men udskilt i 1897.
Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...168