38
der og landbrug skulle bruge i produktionen. Samtidig blev
Esbjerg hjemsted for en ekspanderende fiskerflåde, der
alene i årene fra 1885 til 1900 blev femdoblet fra 10 til 50
kuttere og yderligere fordoblet frem mod 1910. Det var in-
troduktionen af snurrevoddet, dam til opbevaring af levende
fisk ombord på kutterne og den begyndende motorisering af
fiskerflåden, der sammen med jernbanens afsætningsmulig-
heder for frisk fisk i forening dannede grundlag for Esbjergs
fiskerieventyr.
Aktiviteterne på havnen trak både handel og håndværk
med sig. Væksten i fiskerflåden skabte grobund for et lokalt
skibsbyggeri, motorfabrikker, sejlmagerier og vodbinderier.
Omlægningen af landbrugseksporten betød anlæggelse af
lokale slagterier og mejerier, men også forarbejdningsvirk-
somheder og en begyndende industri voksede frem.
5
En foretagsom mand som Ditlev Lauritzen må have følt
sig som en fisk i vandet, og han synes da også at have været
med stort set overalt.
Esbjerg voksede hurtigt. Selv om gader, rendesten og brolægning konstant var bagefter, fortsatte byggeriet.
Her ses Englandsgade i 1880’erne. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...168