31
Efter kommunesammenlægningen i 1970 ønskede kom-
munalbestyrelsen at gøre den nye Blåvandshuk Kommune
mere attraktiv for turister, blandt andet ved at genskabe den
gamle anløbsbro i Ho. Da dette initiativet stødte på mod-
stand fra en berørt lodsejer, blev der i stedet købt en jordlod,
som lå lidt sydligere med adgangsvej fra Ho Forsamlings-
hus. Her blev anlagt et mindre anløbssted, hvor fladbundede
både siden har kunnet lægge til.
63
Noter
1.
Peder Gammeltoft: Stednavne i Vester Horne Herred.
Fra
Ribe Amt
2001, bd. XXVIII-3, p. 411.
2.
H.K. Kristensen:
Gamle sydvestjyske fiskerlejer.
Varde
1965, p. 83.
3.
N.H. Jacobsen: Træk af den erhvervskulturelle Udvikling
i Ho Bugt Landet.
Geografisk tidsskrift
1941, bd. 44, p. 13.
4.
H.K. Kristensen: op. cit., 1965, p. 190.
5.
N.H. Jacobsen: op. cit., 1941, p. 88.
6.
H.K. Kristensen: op. cit., 1965, p. 89.
7.
H.N. Jacobsen: op. cit., 1941, p. 89.
8.
H.K. Kristensen: Skibsfart fra Ribe-, Varde- og Blåvands-
hukområdet.
Fra Ribe Amt
1977, bd. XX-2, p. 443.
9.
Søren N. Rasch. H.K. Kristensen (red.): En dansk bondeskip-
pers Historie.
Historisk samfund for Ribe Amt
1977, p. 121.
10.
Søren N. Rasch: op. cit., 1977, p. 65.
11.
Søren N. Rasch: op. cit., 1977, p. 69.
12.
Søren N. Rasch: op. cit., 1977, p. 136.
13.
Søren N. Rasch: op. cit., 1977, p. 74, 91, 93.
14.
Søren N. Rasch: op. cit., 1977, p. 84.
15.
Søren N. Rasch: op. cit., 1977, p. 86.
16.
Søren N. Rasch: op. cit., 1977, p. 88.
17.
Søren N. Rasch: op. cit., 1977, p. 106.
Den nuværende anløbsplads i Ho med tilhørende ophalingsplads. Foto: Palle Uhd Jepsen, 2009.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...168