25
tilsvarende for at forhindre
”de forfaldne Brinker, der aar-
ligt afbrydes og bortskylles,”
i at rykke længere ind på de
vigtige engstykker.
22
Den nye galease lagde han i vinterleje
syd for bolværket.
23
I 1833 satte han sin ældre båd i stand for at have den
liggende i Ho, så den kunne
”bruges til Færgefart her paa
Fjorden til Hjerting, Fanø og lignende Steder.”
Samme år
byggede han en ny jagt på engen i Ho. Den blev
”af 40
Mand bragt fra Hjemmet til min Udskibningsplads ved
Fjorden med Fortøjning, Bolværk og det lille Bassin, hvor
skib.
19
Galeasen blev målt til en drægtighed på
”20½ Kom-
mercelæster”
, hvad han betalte fire rigsdaler for, og da han
efterfølgende lod skibet forsikre i Hamborg, blev det vurde-
ret til
”6000 Mark Banco”
.
20
Ved søsætningen af galeasen blev der uden for brinkerne
mod Ho Bugt eller Fjorden, som man sagde tidligere, anlagt
”en Dæmning eller Slidebane”
, som skibet blev trukket ud
over, for at komme i vandet.
21
I forbindelse hermed byggede
han samme år
”et Bolværk i en 15 Alens Afstand fra Brin-
kerne,”
i forventning om, at hans naboer ville gøre noget
På Videnskabernes Selskabs kort fra 1804 ses Grenen og nord derfor det lavvandede område, som Søren Rasch brugte til ladeplads.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...168