20
Nørskov Nielsen, Lene B. Frandsen, Ole Faber og Mariann
Ploug (red.):
Varde - en gammel vestjysk købstad
. Museet
for Varde By og Omegn 1992, p. 44 og 68.
7.
Lindberg Nielsen: op. cit. 1942, p. 141-143; Nørskov
Nielsen et al: op.cit. 1992, p. 68.
8.
Lindberg Nielsen: op. cit, 1942, p. 149.
9.
Trap:
Danmark
, 5. udgave bd. IX,2 1965, p. 718.
10.
Lindberg Nielsen: op. cit. 1942, p. 93-94.
11.
H.K. Kristensen:
Gamle sydvestjyske fiskerlejer, et bi-
drag til vestkystfiskeriets historie
, Varde 1965, p. 13.
12.
Erik Pontoppidan:
Den danske Atlas
. Tomus V bd. 2.
København 1769, p. 686.
13.
N.H. Jacobsen:
Skibsfarten i det danske Vadehav.
Kø-
benhavn 1937; Poul Holm:
Hjerting - et maritimt lokalsam-
fund midt i verden ca. 1550-1930.
Hjerting Fiskeriforening
1992; Mette Guldberg: Hjerting 1763.
Sjæk'len 1995. Årbog
for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg.
Esbjerg 1996, p. 45-58; Morten Hahn-Pedersen: Konsulens
skib – omkring et skibsportræt fra 1847,
Sjæk'len 2006. År-
bog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Es-
bjerg.
Esbjerg 2007, p. 9-25.
14.
Dalgas: op. cit. 1830, p. 142.
15.
Pontoppidan: op. cit. 1769, p. 687; N.M. Kromann:
Fanøs Historie III
. Esbjerg 1934, p. 337-38.
16.
Kristensen: op. cit, 1965, p. 80.
17.
Lene B. Frandsen: På jagt efter fiskerlejet Sønderside
- Arkæologiske undersøgelser.
Mark og Montre
1998, p.
61-68; Poul Holm: Sønderside - Fiskerleje og handelsplads.
Mark og Montre
1998, p. 69-80: Kristensen: op.cit. 1965, p.
77-102.
18.
Se Mariann Plougs artikel Ho Ladeplads i denne årbog.
19.
Dalgas: op. cit. 1830, p.134.
20.
Tvillingsogne af Geest og Marsk. Sneum og Tjære-
borg
. 1-2. Udgivet af et udvalg. Esbjerg 1972; Jacobsen:
op.cit.1937, p. 60.
21.
Jacobsen: op. cit. 1937, p. 178f.
22.
Victor Hermansen: Ribes Tilstand 1735 og 1743.
Fra
Ribe Amt
1923-1927, p. 462-493, p. 471.
23.
Begtrup: op. cit. 1808, p. 173.
24.
Ove Kann: Ribe Å - dens historie og betydning for Ribe
by og omegn.
By, marsk og geest
13, 2001, p. 62-94, p. 74.
25.
Trap:
Danmark.
4. udgave, 8. Bind, 1928, p. 362 og 396.
26.
Trap, op. cit. 1928, p. 362.
27.
Kristensen, op.cit. 1965, p. 9f.
28.
Otto Smith: Ribe havn 1750-1814.
Samlinger til Jydsk
Historie og Topografi,
4. række, V. bind, København 1925-
27, p. 113-163, p. 139.
29.
Smith: op. cit. 1925-27, p. 116.
30.
Jacobsen: op. cit. 1937, p. 180.
31.
Smith: op. cit. 1925-27. p. 140.
32.
J. Kinch:
Ribe Bys Historie og Beskrivelse
2. Fra Refor-
mationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse (1536-1660).
Odder 1884, p. 849; Kristensen: op. cit., 1965 p. 125; Bert
Kelm:
Rømø - et vesterhavspræget samfund
. Bind I. Erhverv
og Boliger. Aabenraa 1999, p. 10.
33.
Jacobsen: op. cit. 1937, p. 28; Kelm: op. cit. 1999, p.
78ff.
34.
Jacobsen: op cit. 1937, p. 36, 38 og 181; Kromann: op.
cit, 1934, p. 352.
35.
Kromann: op. cit, 1934, p. 352.
36.
Dalgas: op cit. 1830, p. 141.
37.
Claus Eskildsen:
Tønder 1243-1943.
Udgivet i Anled-
ning af Tønder Bys 700 Aars Jubilæum. 1943, p. 19.
Losse- og ladepladsen inden for Højer Sluse. Foto fra begyndelsen
af 1900-tallet.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...168