18
hvor Vidåen passerede gennem diget. Inden for slusen købte
byen jord på åens nordlige bred til anlæggelse af en losse-
og ladeplads.
43
Uden for slusen blev der anlægsplads for
dampskibe.
44
I 1892 åbnede jernbanen Tønder-Højer, som
var i drift indtil 1962. Fra jernbanens åbning til bygningen
af Hindenburg-dæmningen til Sild i 1927 udgik der færge-
forbindelse med dampskib fra Højer til Sild.
45
Også Ballum ved Vadehavskysten nord for Højer blev
tidligt brugt som udhavn for Tønder. Således deltog en del
skibe fra Ballum i fiskeriet fra Sønderside i 1500-tallet, og i
1642 var der syv skibe fra Ballum, der blev registreret i List
toldbøger.
46
Fra Ballum blev der drevet kystsejlads til bl.a.
Hamborg og Holland, og enkelte gange i 1850-52 var der
også dampskibsforbindelse til England.
47
Bådsbøl-Ballum
var færgested for overfarten til Rømø indtil 1922, og endnu
ligger den gamle færgegård i Bådsbøl-Ballum. Der var ikke
anlagt bådebro, og passagererne måtte ved lavvande køre
flere kilometer ud i havet i kromandens vogn.
48
Fra Hjerpsted,
Emmerlev og Koldby fandt der udskibning sted i mindre må-
lestok.
49
Afslutning
I det foregående er omtalt de mest markante havne og la-
desteder i den nuværende danske del af Vadehavsområdet.
Dertil kom en række mindre steder, som blev brugt til lokal
trafik og fiskeri. Fiskeriet fra Vadehavsområdet havde sin
storhedstid fra senmiddelalderen og frem til begyndelsen af
1600-tallet med udgangspunkt i Sønderside og Sønderho.
Uden for Højer Sluse. Her var der i perioden 1892 til 1927 færgeforbindelse til Sild. Foto: Martinsen, begyndelsen af 1900-tallet.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...168