41
drift – og juledag samme år sprang det læk og sank i Nord-
søen. Heldigvis blev hele besætningen reddet, og skibet var
godt forsikret, så der var ingen skade sket. Tværtimod havde
fragtraterne været gode, så selv på den korte tid havde ski-
bet sejlet penge ind. Lauritzen måtte igen tage dampere i
timecharter, men erfaringerne med
Uganda
tilsagde ham,
at der var muligheder i selv at være reder, hvis man vel at
mærke rådede over moderne tonnage.
I 1890 besluttede Ditlev Lauritzen sig for hos Burmei-
ster & Wain at få bygget en ny damper med en lasteevne på
550 tons og en ydeevne på 9 knob på maskinerne. Prisen
var 160.000 kr. – en sum, som Lauritzen kun kunne klare
ved hjælp af lån på 80.000 kr. Esbjerg havde dengang ingen
egentlig bank
6
, men via en handelsforbindelse fik han skaf-
fet en kredit i Privatbanken i København. Denne bank blev
ledet af den magtfulde C.F. Tietgen, der bl.a. meget andet
også var formand for Burmeister & Wain og DFDS. Lau-
ritzen måtte selv til København for at forhandle lånet hjem.
Bankens direktør bevilligede pengene, men da Tietgen kom
til og hørte, hvad lånet skulle bruges til, blev bevillingen af-
slået med henvisning til, at Lauritzen kunne bruge DFDS's
skibe.Via sin handelsforbindelse – firmaet Beckett &Meyer,
som leverede ham kunstgødning – fik Lauritzen efter megen
møje skaffet et lån andetsteds. Da skibet skulle bygges hos
Burmeister & Wain anbefalede grosserer Meyer Lauritzen
at kontakte Tietgen og fortælle om kontrakten. Som sagt, så
gjort. Lauritzen opsøgte Tietgen, fortalte om kontrakten og
forsikrede, at skibet alene var til brug for Lauritzens egen
forretning – ikke til konkurrence med DFDS. Hertil svarede
Tietgen:
”Det glæder mig, min unge ven, at De siger mig
det, for så sparer De mig for at myrde Dem”
7
.
Dampskibet, der blev leveret i april 1891 og fik navnet
Nordsøen
, gav i det følgende år så gode indtægter, at Laurit-
zen i april 1892 bestilte yderligere et dampskib. Denne gang
gik ordren til Helsingør Værft, som for en pris på 180.000
kr. i juli 1893 leverede dampskibet
Nerma
med en lasteevne
på 930 tons til Ditlev Lauritzen. Den 34-årige initiativrige
forretningsmand, der en måned tidligere var blevet udnævnt
til Ridder af Dannebrog og året efter blev udnævnt til fransk
konsul i Esbjerg, var begyndt at spore sig ind på søfarten,
men det afholdt ham ingenlunde fra andre tiltag
8
.
Damperen ”Nordsøen” var Ditlev Lauritzens første nybygning.
Lauritzen disponerede over skibet frem til 1899, hvor det blev
bortsolgt til rederiaktieselskabet Caledonia i Helsingborg. Foto
fra 1890’erne.
Damperen ”Nerma” blev leveret til Lauritzen fra Helsingør Værft
i 1893. I 1895 indgik skibet sammen med ”Nordsøen” i det nystif-
tede dampskibsselskab Vesterhavet. I oktober 1916 blev ”Nerma”
videresolgt til et københavnsk rederi, som mistede det ved krigs-
forlis i august 1917. Usigneret og udateret gouache.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...168