131
blev de lokale dragter nemlig i højere grad end på de tyske
Nordsø-øer markedsført som lokal ”specialitet” og på denne
måde del af Fanøs ”brand”.
Noter
1.
Hans-Jürgen Stöver:
Westerland auf Sylt. Das Bad im
Wandel der Zeiten,
Husum 1980; Georg Quedens:
Das
Seebad Amrum,
Amrum 1990; Jutta Kürz:
Badeleben an
Nord-undOstsee.KleineKulturgeschictederSommerfrische,
Heide 1994; Thomas Steensen:
Im Zeichen einer neuen
Zeit. Nordfriesland 1800 bis 1918,
Bredstedt 2005, s. 33f.,
130-135; Steen Bo Frandsen: Vestkystens opdagelse som
landskab og badested - Føhr i første halvdel af 1800-tallet,
i:
Den jyske historiker
65 (1993), s. 25-48.
2.
John T. Lauridsen: Et internationalt badested. ”Fanø
Nordsøbad” mellem dansk og tysk 1890-1904, i:
Den jyske
historiker
65 (1993), s. 79-94.
3.
Jvf. Georg og Jens Quedens:
100 Jahre Foto Quedens,
1898-1998,
Amrum 1998.
4.
Karin Walter:
Postkarte und Fotografie. Studien zur
Massenbild-Produktion,
Würzburg 1995, s. 52-74.
5.
Med hensyn til de omtalte Nordsøøer sml. Manfred
Wedemeyer:
Grüsse von Sylt. 120 Bildpostkarten von anno
dazumal,
Schleswig 1977; Uwe Zacci:
Viele Grüße von Föhr.
105 Postkarten von anno dazumal,
Schleswig 1977; Georg
Quedens:
Grüße von Amrum. 110 Postkarten von anno
dazumal,
Schleswig 1978; Karl-Heinz Axen:
Helgoland in
alten Ansichten,
Zaltbommel 1980; Karl-Theo Beer:
Die
Nordseeküste auf alten Ansichtskarten,
Herford 1992.
6.
En undtagelse er: Walter:
Postkarte und Fotografie
(som
note 4).
7.
Harald Voigt: Konjunkturen durch Fremdenverkehr an
schleswig-holsteinischen Küsten von den Anfängen im 19.
Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, i: Jürgen Brockstedt
(Hrsg.),
Wirtschaftliche Wechsellagen in Schleswig-Hol-
stein vom Mittelalter bis zur Gegenwart (SWSG 20),
Neumünster 1991, s. 268f.
8.
Hoffmann von Fallersleben havde skrevet den tyske
nationalsang ”Deutschlandlied” i eksil på det engelske
Helgoland.
9.
Selvfølgelig kan også tekst og afsender være årsag til, at
et kort blev bevaret. Det kan altså være årsager, som ingen
sammenhæng har med motivet.
10.
Udtryk af denne tendens til anonymisering er også,
at postkort uden stedangivelse (sæler, Nordsøbølger osv.)
var sjældne i den tidlige periode, mens der i dag er mange.
Disse kort er ikke optaget i vores udsnit.
Summary
An increasing number of bathing resorts emerged along the
North Sea coast during the nineteenth century. In order to
attract guests, the new resorts had to introduce themselves
to the market. There were various ways of doing this:
advertisements were placed in newspapers and journals,
and publicity folders were produced. In addition, the new
media - photographs and postcards - were useful. In this
article, the variety of each bathing resort’s postcards and
the motifs are analysed in order to discover how each resort
on the North Frisian Islands was introduced to the market.
Postcards available on the internet auction house
eBay
were
counted and stored in a database for an extended period.
The findings reflect a complex reception of both motif and
the resort itself. The number of bathers on Helgoland was
always clearly lower than on Sylt. Not least by the use of
postcards, Helgoland nevertheless managed to create a myth
which was much greater than its importance as a bathing
resort, but the other islands also tried to market their local
resorts using postcards. On Sylt and Föhr, motifs depicting
tourist life were therefore published more than anything
else. These islands succeeded in marketing themselves
through their offers aimed at tourists, while on Amrum and
Helgoland, the centre of interest was the island as such, and
offers aimed at tourists played a minor role. Via the photos
sent across the world, each bathing resort created a myth
about itself. Halligen served as a tourist attraction for the
bathers from Föhr and Amrum and became part of the Föhr
and Amrum myths. On the Danish island of Fanoe, the local
costumes were marketed as a local speciality to a higher
degree than on the German North Sea islands, and in this
way the costumes became part of the Fanoe myth.
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...204