127
landskab. På Føhr spiller landskabsmotiver derimod ingen
rolle med kun 2,6 % af postkortene. Åbenbart var øens
landskab ikke et motiv, som badegæster lod sig lokke af.
Også på Amrum (9,2 %) og Sild (14,6 %) lå andelen af
landskabsmotiver lavere end forventet. Andelen af luftfotos,
landkort og prospekter var særlig stor på Helgoland (23,9
%) og Amrum (22,2 %). Dette hænger sikkert sammen med,
at det i begge tilfælde drejer sig om markante, ikke for store
øer, som er velegnede til at afbilde på denne måde. På de
uformelige øer Føhr og Sild er andelen af sådanne postkort
lavere med 15,0 % hhv. 11,2 %. Flerfotokort, på hvilke flere
motiver var samlet, udgjorde ca. en sjettedel af postkortene.
De var mest populære på Amrum. Seværdigheder var
velrepræsenteret på Amrum, Føhr og Sild (størst på Amrum
med 16,8 %), hvorimod de næsten ingen rolle spillede på
Helgoland med kun 3,9 %. Postkort med badegæster var
mest populære på Føhr med 21,2 %, efterfulgt af Sild med
15,2 %. De spillede en mindre rolle på Amrum med 9,7
% og slet ingen på Helgoland med kun 2,8 %. Billeder af
lokale fiskere eller kvinder i egnsdragter spiller generelt
ikke nogen stor rolle; blot under 3 % af postkortene viser
sådanne motiver.
Før 1914 var motiver med badegæster populære, f.eks. som på dette kort fra Wittdün. Da dette motiv endnu bedre kunne sælges med måger,
blev fuglene efterfølgende indtegnet på billedet.
1...,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,...204