Halligerne, Nordstrand, Pellworm og Helgoland viser der
sig interessante aspekter. De samme kort blev ofte solgt
gennem mange år og ofte genfremstillet i samme eller
lignende form. Fotografiet kan altså være meget ældre end
poststemplets eller skrivelsens datering. Dette spillede jo
ingen rolle for badestedets markedsføring, for så længe et
kort lod sig anvende, var motivet stadig aktuelt.
Mellem den 18. maj og 9. oktober 2005 blev i alt 2.076
daterede postkort fra Sild, Amrum, Föhr, Nordstrand,
Pellworm, Halligerne og Helgoland udbudt. For hver gang
blev ø, år og motiv registreret. Motiverne blev klassificeret
i grupper. Sammenholdt med årstallene giver det oplysning
om, hvor populære bestemte motiver var på bestemte
tidspunkter. Først vil jeg analysere mængden af de enkelte
badesteders postkort, dernæst motiverne.
Postkort fra Fanø og Rømø er ikke indgået i det kvan-
titative udsnit, fordi deres marked ligger i Danmark, hvor
der endnu ikke findes ebay. Det danske marked og de danske
internetauktionshuse (qxl) er meget mindre end det tyske
marked og ebay. Derfor kan man ikke sammenligne tallene.
121
Flermotivkort fra Sild . Sådanne kort, hvor alle motivtyper ses fra såvel det turistmæssige liv som infrastruktur, seværdigheder og natur, er
fortsat i dag meget populære. Fra midten af 1890’erne findes sådanne farvede litografier som postkort.
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...204