124
Allerede fra 1890 finder man her farvelagte kort, og fra
1896 tager deres antal hurtigt til. Alene fra året 1899 er der
ikke færre end 22 kort. Derefter følger en blomstringsfase,
der varer til Første Verdenskrig. Efterfølgende kommer
1920’erne og 30’erne ikke helt på niveau med denne
glansperiode. Anden Verdenskrig med den efterfølgende
fuldstændige ødelæggelse og evakuering af øen betød
dernæst en afbrydelse, som øen aldrig kom sig helt over. Og
selv om de totale tal hele tiden ligger højere end på Amrum
og Føhr, så er de dog tydeligt lavere i forhold til de tidligere
tal fra Helgoland. Sild, som indtil 1920’erne havde betyde-
ligt færre kort end Helgoland, overhaler nu klippeøen, hvad
angår postkortenes antal (fig. 4). Først havde Sild en anelse
flere i 1930’erne. Senere, selv i de kildemæssigt tyndere
år efter 1970, ligger Sild tydeligt foran. Silds voksende
betydning hænger uden tvivl sammen med de ændrede
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1880
1890
1900
1912
Kilde: Voigt,Konjunkturen, s.268f.
Antal gæster
Amrum Wyk/Föhr
Westerland/Sylt
Helgoland
Fig. 1: Antal gæster på Nordsø-øerne 1880-1912
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Amrum
Föhr
Halligen
Sylt
Nordstrand
Pellworm
Helgoland
Fig. 2: Antal postkort pr. ø i procent (n=2076)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1880-89
1890-99
1900-09
1910-19
1920-29
1930-39
1940-49
1950-59
1960-69
1970-79
1980-89
1990-99
Fig. 3: Postkort efter årtier i procent (n=2076)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Sylt
Helgoland
Fig. 4: Antal postkort fra Helgoland og Sild pr. årti
1880-89
1890-99
1900-09
1910-19
1920-29
1930-39
1940-49
1950-59
1960-69
1970-79
1980-89
1990-99
trafikvilkår. Helgoland kunne nås pr. skib direkte fra
Hamborg og Cuxhaven. I 1927 blev Hindenburgdæmningen,
som gav direkte jernbaneforbindelse fra Hamborg til Sild,
imidlertid åbnet. Havde Helgoland tidligere haft en stor
symbolsk betydning for den tyske nation, hvilket også
afspejlede sig i postkortenes motiver (f.eks. den tyske
flåde ud for Helgoland, ”tysk vagt på Nordsøen”, Villa
Hoffmann von Fallersleben
8
), så vandt Sild nu på grund
af det nationale projekt, dæmningsanlægget, en lignende
symbolsk betydning, hvilket afspejledes i de mange
postkort med Hindenburgdæmningen som motiv. Den
lettere tilgængelighed over dæmningen gav Silds turisme
yderligere et kraftigt skub. Efter Anden Verdenskrig kom
Helgoland til at ligge i periferien, ikke kun på grund af sin
ødelæggelse, men især trafikalt begrundet i den hurtige
biltrafiks tidsalder. Efter Anden Verdenskrigs katastrofe for
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...204