132
Det dynamiske Knudedyb-område har potentiale for væsentlig marinarkæologisk information. Det aktuelle fundsted er markeret med cirkel.
1...,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,...204