135
meget præcis. Årringskurven indeholder 80 årringe. Disse
dækker perioden 1184-1263 e.Kr. Prøven har ni årringe
i splintveddet og en yderligere årring er konstateret til
barkkant. Den yderste årring er ikke færdigdannet, hvilket
betyder, at træet er
fældet i sommerhalvåret 1264 e.Kr.
Vi kan derfor konkludere, at skibet er bygget i den anden
halvdel af det 13. århundrede. Med kun én prøve dateret
må vi være forsigtige med at slutte os frem til, hvor træet
blev fældet, for ikke at tale om, hvor skibet blev bygget.
Men det viser sig, at træringssekvensen passer bedst med
de regionale dateringskurver for Nordtyskland. Kurven
fra Knudedyb passer med en t-værdi på 5,23 til Lübeck
kurven fra Hamburg Universitet, med en t-værdi på 5,12 til
Slesvig-Holsten kurven fra samme universitet, og med en
t-værdi på 5,91 til Weser kurven fra Göttingen Universitet.
Overensstemmelsen med kurverne fra Weserbergland,
Niedersachsen, Lüneburger Heide og Niedersachsisches
Küstenraum udtrykkes med t-værdier på mellem 3,01
(Niedersächsisches Küstenraum) og 4,25 (Niedersachsen).
9
Knudedyb og Ribe
Vi har altså at gøre med resterne af et skib fra anden
halvdel af 1200-tallet, som muligvis er bygget i det nord-
tyske område, og det gør i sig selv fundet væsentligt og
interessant. Fundet bliver dog ikke mindre interessant af,
at det ligger direkte i indsejlingen til handelscentret Ribe. I
middelalderen var Ribe en af de væsentligste eksporthavne
i kongeriget, og byen var gennem hele middelalderen gen-
stand for stor bevågenhed, fra både kongelig og kirkelig
side, men naturligvis især fra den stand af handelsmænd,
som benyttede havnen som et knudepunkt i handelen på
Nordsøen. Desværre er der kun lidt håb om, at vi vil kunne
finde spor af lasten. Fundomstændighederne tyder ikke
herpå, som vi skal diskutere videre nedenfor. Men skibet
selv er en betydelig gevinst: Her har vi et af de fartøjer, der
gjorde Ribe til en storby, og som formentlig hører til en
gruppe af fragtskibe, der har båret Nordsøhandelen i denne
periode.
Kølsvin og andre vragdele fra Knudedyb-fundet på Fiskeri- og
Søfartsmuseet dagen efter fundet.
Kølsvinets mastespor.
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...204