128
Hvis man ser på helheden, så dominerer turistlivet
(turistmæssig infrastruktur, badegæster) som motiv på Føhr
med 54,2 % og Sild med 46,7 %. PåAmrum var denne andel
betydeligt lavere med kun 33,5 %. Ømotiver som luftfotos,
landskaber, seværdigheder og de lokale udgør her med 48,7
%den største andel. Her var øen somsådan åbenbart vigtigere
end dens turistmæssige infrastruktur med promenader,
hoteller, strandpavilloner, udflugtsskibe og særlige tilbud.
På Helgoland er det endnu mere udpræget. Her udgør
ømotiverne endda 53,6 %, hvorimod det turistmæssige liv
som motiv kun fandtes på 28,1 % af postkortene.
På Halligerne var der ingen søbade. Der findes dog
relativt mange Halligerpostkort. De viser af samme grund
så godt som ingen turistmæssige infrastrukturer eller
badegæster, men i stedet først og fremmest landskaber og
seværdigheder (overvejende de stråtækte frisiske huse).
Hvis man hertil lægger luftfotografierne og de lokale folk,
så kan man finde disse ømotiver på 92,8 % af Halligernes
postkort.
Halligerne var et populært udflugtsmål især for bade-
gæster fra Føhr, men også fra Amrum. Således havde de
lokale fotografer og postkortforlæggere Waldemar Lind
Søbadene på Amrum og Føhr brugte gerne landskabet på Halligerne og markedsførte det i deres eget navn.
1...,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,...204