138
denne størrelsesorden vil svare til et skib med en totallængde
på ca. 20 m og en bredde på 6 m, eller noget mere. Dette
er i det mindste den størrelsesklasse, hvori de nærmeste
arkæologiske paralleller ser ud til at befinde sig.
Det mest karakteristiske fund, som vi nu kender vraget,
er kølsvinet. Det er bevaret over en længde på mere end 4
meter.Det er relativt smalt for ogagter oghar enkarakteristisk
udvidelse på midten, hvori mastesporet er skåret. Det er
også karakteristisk, at mastesporet har en tværgående kærv
i den ene ende, som vi ud fra tilsvarende fund antager, er
forenden. Faktisk findes en del paralleller. Mastesporet i den
såkaldte Kolding kogge, der blev opdaget i Kolding Fjord i
1943 ser ud til at have en tilsvarende kærv.
10
Det dateres
til midten af det 13. århundrede. Andre skibsfund, der er
beskrevet som ”kogger” i den arkæologiske litteratur, har
lignende tilvirkninger af mastesporet, selvomdet ikke gælder
alle. Faktisk varierer arrangementet bag masterejsningen
i højmiddelalderen temmelig meget, sådan som vi kan se
det i det arkæologiske materiale. Den anordning, vi ser i
Knudedyb vraget, ser dog ud til at være relativt almindelig
i adskillige nordeuropæiske fund. Det findes f.eks. i det
såkaldte ”Kobbervrag” i Gdansk Bugt. Dette rigt lastede vrag
blev hævet i årene 1975-1976, og er blevet dateret til første
halvdel af det 15. århundrede.
11
Det findes også i Hundavika
vraget fra Norge, som er dateret til det 14. århundrede, og
i det nyligt undersøgte Avaldsnes skib. Dette skib, som er
fundet nær Alvaldsnes kirke, er dateret til 1395 e.Kr., og
formodes at være bygget på den sydlige Østersøkyst, da
dateringen er lavet med reference til årringskurver fra dette
område.
12
Det svarer også til Medemblik vraget, der blev
fundet ud for havnefronten i denne tidligmiddelalderlige by
på Zuiderzee kysten i Holland. Dette skib kan ikke dateres
sikkert. For mere end 20 år siden blev skibet foreløbigt
dateret til det 15. århundrede af en af forfatterne.
13
Nogle
stentøjsskår er fundet ved vraget, men forbindelsen er ikke
ganske sikker. Det kan meget vel være, at Medemblik vraget,
ligesom Knudedyb, faktisk er ældre.
Hvorvidt disse paralleller til fundet, eller Knudedybet
vraget selv, kan betegnes som ”kogger” er et spørgsmål, der
er stærkt debatteret. Hvorvidt hele spørgsmålet om ”kogge”
Kølsvinet fra Knudedyb.
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,...204