hvorigennem der indsamles og distribueres oplysninger om
observationer af fremmede hvaler i danske havområder.
Dertil kommer, at Fiskeri- og Søfartsmuseet er sekretariat for
”Beredskabsplanen”s
3
indbyggede funktion som registrant
for alle strandede eller dødfundne havpattedyr i Danmark.
Museet indhenter oplysninger fra Statsskovdistrikterne
vedrørende disse dyr, alle data bearbejdes og samles i en
rapport, der tilgår Skov- og Naturstyrelsen.
I dag står Fiskeri- og Søfartsmuseet med et gennem
årene særdeles veludnyttet, men nu også godt brugt og
udtjent sælariebassin. Gennem de senere år har museet
oplevet stagnerende besøgstal, hvis primære årsag skal
ses i en voksende konkurrence på attraktionsmarkedet.
Til gengæld har Fiskeri- og Søfartsmuseets målrettede
kvalitetsløft i såvel udstillinger som opbygning af en
bred vifte af aktivitetstilbud til de besøgende resulteret
i en betydelig længere besøgsvarighed hos museets
publikum end tidligere. Rigtig udnyttet betyder behovet
for en renovering af sælariet kombineret med erfaringerne
fra arbejdet med sæler og kvalitetsløft, at Fiskeri- og
Søfartsmuseet i dag står med en enestående mulighed for
at tilknytte museet en attraktion, der i form og indhold vil
være nyskabende, distancerende og klart profileret i forhold
til øvrige attraktioner i landet.
146
Det tekniske anlæg til rensning af vandet i sælariet lever i dag ikke op til arbejdsmiljøbestemmelserne.
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...204