151
at inddrage bevaringen af oftest oversøiske naturområder i
institutionens formidlingsstrategier. Også her har Fiskeri-
og Søfartsmuseet allerede været på banen i et kvart sekel i
forbindelse med sælforskningen i Vadehavet.
Enkelte delfinarier har set skriften på væggen og er i
dag begyndt at lave to forskellige typer shows i forbindelse
med deres delfiner. Et traditionelt show hvor dyrene klovner
rundt og tillægges de sædvanlige postulater om, at de er
kloge, kærlige og legesyge, samt et andet show, hvor man
viser og demonstrerer dyrenes naturlige adfærdsmønstre og
virtuositeter.
Ude på havet springer delfiner ud af vandet, de ”bow-
rider” foran skibe, og de signalerer i det hele taget fart,
frihed og ubegrænsethed. Betingelser der kun vanskeligt kan
overføres til fangenskabsforhold. Derimod er sæler ganske
vist adrætte set under vandet, men en sæl, der humper af
sted på maven hen over en sandbanke signalerer ikke just
samme behov for de store vidder. Dette gør det ubestridt
designmæssigt nemmere og mere ”etisk/emotionelt legalt”
at have sæler i fangenskab.
Delfinarierne har yderligere problemer med ”vuggedød”
blandt få uger gamle unger født i bassinerne. I Sælariets
ynglestatistik figurerer én abort samt to dødfødte ud af mere
end 60 fødsler, siden sælerne fik første mulighed for at parre
sig i eftersommeren 1976.
Sælariets hold af spættede sæler og gråsæler i fangenskab
vil ikke give anledning til dyreetisk kritik eller blive opfattet
som noget ”manegeagtigt”. Tværtimod vil Fiskeri- og Sø-
C.F. Møller’s Tegnestue har lavet er række dialogskitser til inspiration til drøftelserne om og udformning af det nye sælarium.
1...,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,...204