157
med vadehavets lave horisont som baggrund. Derfor land-
liggepladser til sælerne ved bassinets syd og vestlige bred
så fjernt fra publikum som muligt og så tæt på Grådyb som
muligt.
I forbindelse med design af ”ovenvandsoplevelsen”
sikres endvidere, at der vil være fuld publikumskapacitet
i forbindelse med aktiviteter som fodring eller træning.
Med henvisning til samme forberedes endvidere - eventuelt
ved ændret indgangsparti til museet og/eller ved etablering
af en stikontakt til cafeteriaet - at publikum efter f.eks.
fodring af sælerne har mulighed for hurtigt at komme ind
i museumsbygningen igen uden de store køproblemer, som
man har i dag.
Under vandoverfladen skabes en intim og tæt kontakt
til sælernes undervandsliv. Dette muliggøres ved hjælp af
indkig til bassinet gennem refleksfrie undervandsruder, hvor
overgangen mellem publikumsrum og sælariebassin bliver
usynlig således, at publikum fornemmer
at stå midt i blandt
sælerne
. For yderligere at styrke ”undervandsoplevelsen”
skal bassinet have ekstra dybde ved rudekanten således, at
et kig ind i bassinet tæt på ruden kommer til at give gæsten
oplevelsen af
at stå ved afgrundens rand.
I det mørke og lyddæmpede ”publikums-undervands-
rum” skal der være bænke foran ruderne, så publikum kan få
mulighed for at sidde i fred og ro og fordybe sig i sælernes
elegance og æstetik. At dæmpe lyset for at skærpe og forøge
oplevelsen er et flere hundrede år gammelt trick - i teatrene
har man altid slukket lyset i salen, når tæppet gik op.
Andetsteds i rummet kan der være ophængt monitorer,
der viser sælerne set fra bassinkanten. Disse vil muliggøre,
at gæster, der ønsker at se f.eks. fordringerne nedefra og
ikke fra bassinkanten, kan få en optimal oplevelse af denne
aktivitet.
Mulighederne for undervandstunnel gennem bassinet
bør overvejes, men man kan formode, at det refleksfri
indkig gennem skråruderne vil være en større og mere
autentisk oplevelse for publikum. Yderligere vil en akryl-
tunnel medføre en lang række rengørings- og vedlige-
holdelsesproblemer på grund af uundgåelig algevækst og
dermed slitage i forbindelse med rengøring.
Tre udkast fra C.F. Møller’s Tegnestue til forskellige hold-
ninger til det nye sælarium.
1...,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,...204