158
I hensynet til publikum skal selvfølgelig også inkluderes
de mange aktivitetsmuligheder, der findes i forbindelse
med sælerne. Fodringen af sælerne er i dag - og har siden
sælariets åbning - altid været den største event på hele det
samlede museum. Ingen anden aktivitet har kunnet tiltrække
så mange tilskuere, så selvfølgelig skal hele aktivitetssiden
i forbindelse med sælerne udvikles, herunder selvfølgelig
også den træning, der er forudsætning for en stor del af
forskningsarbejdet.
Hensynet til forskningsmulighederne:
Forskningsarbej-
det i forbindelse med sælerne har som forudsætning både
en hardware-del og en software-del. Hardware-delen -
de forskellige miljøer nævnt under hensynet til sælerne -
skal selvfølgelig være optimal og sammenlignelig med
forhold i naturen, men også software-delen skal tænkes ind
i bassindesignet. Der skal være mulighed for træning og
dermed for manipulation af dyrene for dels at kunne foretage
relevante medicinske og fysiologiske undersøgelser, dels for
at kunne gennemføre forsøg vedrørende sælernes adfærd og
fysiske/”kognitive” evner.
En sidegevinst ved en habil træning af dyrene vil end-
videre være, at man som publikumsevent ud over fodrin-
gerne vil kunne lave præsentationer, hvor sælernes fysiske
egenskaber og naturlige adfærdskategorier demonstreres.
Ved fordring er trængslen så stor, at der opstår faretruende situationer, når publikum stiller sig op på brystværnet.
1...,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,...204