168
i Coastergruppen, der er nedsat med det formål at forfatte et
værk om den danske coasterflåde efter 1945.
På den naturhistoriske side har Svend Tougaard sæde
i bestyrelsen for naturcentret Tønnisgård på Rømø. Han
fungerer som ekstern ekspert i Miljøklagenævnet og er
ekspertmedlem i KIMO-samarbejdet. Desuden har Svend
Tougaard sæde i Det rådgivende udvalg for Vadehavet og
Det rådgivende udvalg for Tøndermarsken samt en række
nationale arbejdsgrupper vedrørende havpattedyr.
I international sammenhæng indgår medarbejdere fra
Fiskeri- og Søfartsmuseet i følgende sammenhænge:
International Congress of Maritime Museums (ICMM)
er navnet på de maritime museers verdensorganisation,
hvor museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen siden 2005
har været præsident og som sådan også formand for or-
ganisationens Executive Council. Museumsdirektøren har
herudover sæde i rådet for Association of North Sea
Cities, der bl.a. står bag de internationale Nordsøhistori-
kerkonferencer, og Morten Hahn-Pedersen fungerer i
dette regi som koordinator af de maritime Nordsømuseers
samarbejdsnetværk, hvis sekretariat nu er permanent pla-
ceret på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Morten Hahn-Pedersen
er desuden udpeget af Kulturarvsstyrelsen som dansk repræ-
sentant i The Baltic Working Group on Coastal Culture and
Maritime Heritage. Museumsdirektøren blev i 2006 udpeget
til styregruppen for et omfattende revitaliseringsprojekt
ved Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo. Omvendt udtrådte
han af såvel det videnskabelige råd som kuratorium for
Deutsches Schiffahrtsmuseum i Bremerhaven i Tyskland
efter 8 års indsats, og Morten Hahn-Pedersen trak sig også
fra redaktionskomitéerne for de internationale tidsskrifter
Research in Maritime History
og
International Journal of
Maritime History
, hvor han har haft sæde siden 1992.
Forskningsassistent Morten Karnøe Søndergaard har
En del af deltagerne i de nordiske maritime museers arbejdsmøde på Færøerne i august 2006. Museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen var
medarrangør af mødet. Foto: Haldane Joensen, Føroya Fornminnissavn.
1...,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,...204