176
arrangementer på museet for at fremvise deres produkter for
forhandlere og kunder. Det drejer sig bl.a. omSkagen Design
A/S og Konica-Minolta. Desuden afholdt Handelsbanken
på museet et kundearrangement, hvor efterspørgslen var så
stor, at banken måtte bestille et ekstra arrangement.
Den 5. maj 2006 afholdtes Forskningens Døgn med
temaet “vand”. I Esbjerg blev arrangementet afholdt i
Musikhuset, og Fiskeri- og Søfartsmuseet deltog med tre
separate udstillinger om havpattedyr i danske farvande. Der
blev bl.a. medbragt en kummefryser med to oversavede dyr;
en sæl og et marsvin.
I skolernes efterårsferie blev der traditionen tro spillet
børneteater på Fiskeri- og Søfartsmuseet. I 2006 kunne
museets yngste gæster i stykket “Fiskekutterens sidste
dage” følge kutteren
Åse Dase
, hvis historie som altid i
børneteatersammenhæng endte lykkeligt. Årets forestilling
var skrevet, tilrettelagt og opført af Conny Toft og Liselotte
Nielsen.
Årets julemarked fandt sted søndag den 3. december
med 1768 gæster og en lang række boder, aktiviteter og
arbejdende værksteder samt koncert med Shantygruppen
Capstan
.
Det var i år 10 år siden, julemarkederne startede, ogmarkedet
havde rekord i både deltagere og i besøgstal.
Museets medarbejdere har i årets løb har medvirket i en
række udsendelser i TV og radio samt leveret redaktionelt
stof til dagspresse og tidsskrifter. Desuden har der i relation
til museets feriearrangementer og det årlige julemarked
været bragt mange indslag på forskellige TV-kanaler. Denne
type formidling rammer et stort publikum og når langt uden
for museets egne mure.
Uden for murene gennemførte Fiskeri- og Søfartsmuseet
som vanligt også en
Sommerkampagne
, der i turistsæsonen
gjorde det muligt for lokale og turister at få en ekstra
oplevelse ud over at se museets udstillinger. Under kam-
pagnen blev der afviklet ca. 50 arrangementer, som foregik
på vaden neden for museet og med kutter E 1 i Ho Bugt
og Grådyb. Det praktiske arbejde i forbindelse med an-
noncering og billetsalg foregik også i 2006 i et perfekt sam-
arbejde med Esbjerg Turistkontor. Aktiviteterne blev støttet
økonomisk af Esbjerg Kommune og Sydbank, og det var på
denne baggrund blandt andet muligt at fremstille en folder
med en samlet oversigt over aktiviteterne.
Fiskeri- og Søfartsmuseet forestod fortsat den faglige og
administrative drift af Blåvand Naturcenter. Museet har på
basis af tilskud fra Ribe Amt og Blåvandshuk Kommune
forestået naturformidlingen i området i tæt samarbejde med
Ribe Amts Naturkontor. Naturvejleder Bent Jakobsen, der
varetager det praktisk formidlende arbejde ved Blåvand
Naturcenter, gennemførte i årets løb omkring 150 ture med
cirka 2.700 deltagere. Efter nedlæggelsen af Ribe Amt
overgår naturvejledningen ved Blåvand Naturcenter fra 1.
januar 2007 til Varde Kommune.
Med Marco Brodde som frontfigur forestår Fiskeri-
og Søfartsmuseet også naturvejledningen på Fanø, hvor
det overordnede tema er ”Bæredygtig turisme”. Arbejdet
tilrettelægges af en styregruppe sammensat af Fanø Turist-
forening, Fanø Kommune, øens erhvervsliv, Oksbøl Stats-
skovdistrikt og museet. I 2006 har der i denne sammenhæng
på Fanø været afholdt godt 190 arrangementer med i alt 3.500
deltagere. Ordningen på Fanø fortsætter uændret i 2007.
Pr. 1. april 2006 blev et 3-årigt projekt igangsat med
Som vanligt blev der i skolernes efterårsferie holdt børneteater for
de yngste besøgende.
1...,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175 177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,...204