179
ternational Congress of Maritime Museums”,
ICMM News
,
vol. 28, Issue 1, First Quarter 2006, p. 4-5.
Morten Hahn-Pedersen: “President’s Column”,
ICMM News
,
vol. 28, Issue 1, First Quarter 2006, p. 2.
Morten Hahn-Pedersen: “President’s Column”,
ICMM News
,
vol. 28, Issue 2, Mid 2006, p. 2.
Morten Hahn-Pedersen: “President’s Column”,
ICMM News
,
vol. 28, Issue 3, End 2006, p. 2.
Morten Hahn-Pedersen: “Forord”, PILOTmodeller-Samleren
(udg.):
PILOT-modeller gennem 44 år
, Aalsgaarde 2006, p. 3.
Morten Hahn-Pedersen og Mette Guldberg:
Sikkerhed til
søs. ESVAGT gennem 25 år.
Esbjerg 2006. Engelsk udgave:
Safety at Sea. ESVAGT through 25 years.
Morten Hahn-Pedersen og René Taudal Poulsen: “Danske
passagerlinjer på Nordsøen, ca. 1850-2005”,
Sjæk’len 2005
,
Esbjerg 2006, p. 9-25.
Morten Hahn-Pedersen og Morten Karnøe Søndergaard:
“Havnerapporten - Om afledt effekt af aktiviteter på Esbjerg
Havn”,
Sjæk’len 2005
, Esbjerg 2006, p. 53-65.
Lif Lund Jacobsen: “Rederiet Phønix, 1911-1994”,
Sjæk’len
2005
, Esbjerg 2006, p. 27-51.
Gunnar Jakobsen: “Snurrevodsfiskeri - et tilbageblik”,
Sjæk’len 2005
, Esbjerg 2006, p. 81-89.
René Cording Jensen:
Foraging behaviour of harbour seals
(Phoca vitulina) in the Horns Reef area, studied by means of
data loggers, Masters thesis
, Syddansk Universitet 2006.
Thyge Jensen: “Hvaler i danske farvande, 2005”,
Sjæk’len
2005
, Esbjerg 2006, p. 155-165.
Henrik J. Møller: “Fiskeriet i det sønderjyske Vadehav,
1920-65”,
Sjæk’len 2005
, Esbjerg 2006, p. 91-113.
Peter Reijnders, Sophie Brasseur, Kai Abt, Ursula Siebert,
Michale Stede og Svend Tougaard: “Aerial surveys of
Harbour and Grey Seal in theWadden Sea in 2006”,
Wadden
Sea Newsletter
2006 - 1.
Martin Rheinheimer: “Andefængeren - Arbejdscyklus og
økonomi for en daglejer på Amrum, 1867-91”,
Sjæk’len
2005
, Esbjerg 2006, p. 115-129.
Ragnhild Skov: “Sælerne på Fiskeri- og Søfartsmuseet:
Arbejdet i dag - 30 år efter indvielsen af Sælariet”,
Sjæk’len
2005
, Esbjerg 2006, p. 143-153.
Ragnhild Skov, Svend Tougaard,, Thyge Jensen og Hans
Baagøe:
Fund af havpattedyr i Danmark 2004 og 2005
,
Biologiske skrifter nr. 6, Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2006.
Morten Karnøe Søndergaard: “The Introduction of Synthetic
Fibres in Denmark’s Fisheries c. 1945-1970”,
Maritime
Studies (MAST), vol
. 5, no. 1, 2006, p. 15-33.
Morten Karnøe Søndergaard: Fishing on Common Grounds:
The Consequences of Unregulated Fisheries of North Sea
Herring in the Postwar Period. /Hrefna Karlsdottir, Göteborg
University, 2005.
International Journal of Maritime History
,
vol. XVIII No. 1 June 2006, p. 444-445, (review).
Morten Karnøe Søndergaard: All brave sailors. The sinking
of the Anglo-Saxon, 21 August 1940. /J. Revell Carr, New
York, 2004.
International Journal of Maritime History
, vol.
XVII No. 1 June 2005, p. 421-423, (review).
Morten Karnøe Søndergaard: I kamp om havets verdier.
Norges Fiskarlags historie./Pål Christensen & Abraham
Hallenstvedt, Trondheim, 2005.
Scandinavian Economic
History Review
, Vol. 54, Number 3, p. 332-334, (review).
Jonas Teilmann, Jakob Tougaard, Jacob Carstesen, Rune
Dietz, Svend Tougaard:
Summary report on seal monotoring
around Nysted and Horns Rev Ofshore Wind Farm
, Tecnical
Report to Energi E2 a/s and Elsam Engeneering a/s. Ministry
of the Environment, Denmark. September 2006.
Jonas Teilmann, Jakob Tougaard, Jacob Carstesen, Rune
Dietz and Svend Tougaard: “Seals and porpoises react
differently”,
Danish Offshore Wind - Key Environmental
Issues
, Energiministeriet 2006, p.80-93.
Jakob Tougaard, Svend Tougaard, René Cording Jensen,
1...,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,...204