174
endelig blev E 1 på 10 ture anvendt til indsamling af dyr til
akvariet, undervisning eller anden museumsbrug.
I lighed med tidligere år var Fiskeri- og Søfartsmuseet
også i 2006 mål for talrige studiebesøg fra ind- og udland.
Det drejede sig primært om forskere og studerende,
der ønskede at udnytte museets arkiver og samlinger til
forskellige forskningsprojekter og diskutere disse med
husets videnskabelige medarbejdere.
Omvisninger, foredrag og forespørgsler
Fiskeri- og Søfartsmuseet besøges hvert år af et stort antal
foreninger, firmaer, erhvervsorganisationer, pressefolk, fag-
kolleger og lignende grupper, som ønsker omvisning på
museet.
Foredrag er et væsentligt element i Fiskeri- og Søfarts-
museets formidling både i og uden for huset. Museets
engagement i samtidsdokumenterende og perspektiverende
undersøgelses- og forskningsarbejde giver stor efterspørgsel
på foredrag fra museets medarbejdere fra såvel ind- som
udland.Udover diverse foredrag iDanmarkharmedarbejdere
fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i 2006 præsenteret resultater
af husets arbejde på Færøerne samt i Norge, Tyskland og
Spanien.
Fiskeri- og Søfartsmuseets videnskabelige medarbejdere
har såvel telefonisk som pr. brev eller e-mail besvaret talrige
forespørgsler fra ind- og udland. Mange forespørgsler kan
umiddelbart besvares, mens forskningsrelaterede henven-
delser er mere tidkrævende.
Også museets formidlingstjeneste modtager mange
forespørgsler. Dette er ikke mindst tilfældet, når der kon-
stateres hvaler i danske farvande og i forbindelse med høj-
sæsonen, hvor mange gæster medbringer ting fra stranden
eller ønsker artsbestemmelse af fangne fisk og skaldyr.
Anden formidling
Ordningen med en forhøjet billetpris i højsæsonen fortsatte.
Højsæsonen dækker månederne juni, juli og august samt
vinter-, påske- og efterårsferien, og de publikumsvendte
aktiviteter koncentreres i disse perioder.
Fiskeri- og Søfartsmuseets frilandsafdeling er et af de
steder, hvor aktivitetsniveauet øges i højsæsonen. Smede,
vodbindere, skibstømrer, rebslager og ravsliber viste i 2006
deres håndværk i frilandsafdelingens havneafsnit, hvor
der også var demonstration af bloksaven, ligesom man
kunne følge motorfolkenes arbejde med restaurering af
gamle bådmotorer. Frilandsafdelingen husede også i 2006
et par får med lam. Dyrene blev sat på græs i april og gik
her frem til ugen efter efterårsferien. Et særligt projekt i
2006 var udviklingen af en ny maritim og handicapvenlig
legeplads til frilandsafdelingen. Projektet blev gennemført
af Legepladsfirmaet Monstrum i samarbejde med en række
af museets medarbejdere. I 2007 opføres første etape af
legepladsen, hvis i alt tre etaper samlet vil koste omkring
2,7 millioner kroner.
Museets skibstømrer, Svend Erik Rasmussen, har ydet
skibskyndig bistand ved istandsættelsen af redningsbåden
i Sønderhos gamle redningsstation i forbindelse med
Fonden Gamle Sønderhos omfattende restaurering af
redningsbådhus, telefonhus, redningsbåd og tilhørende båd-
og redningsgrej. Redningsstationen genåbnede mandag den
10. april 2006.
Langelands Museum og Museet på Sønderborg Slot tog
i 2005 kontakt med Fiskeri- og Søfartsmuseet i forbindelse
En gruppe af motorfolk er i det forgangne år kommet til blandt
Frilandsafdelingens tilbud om “arbejdende værksteder”.
1...,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,...204