170
udvikle software til konvertering af data fra Arkibas til
Regin.
Udskrivningen af interviews fra museets arkivsamling
af lydbånd er fortsat, og der er endvidere taget fat på de
interviews, der foreligger på video i museets filmarkiv.
Desuden indskrives flere af museets optegnelser, så der kan
søges i dem digitalt
Inspektørvikar Else-Marie Poulsen har påbegyndt ord-
ning og registrering af de senest indkomne arkivalier fra
Danmarks Fiskeriforening (vedr. både Danmarks Fiskeri-
forening og det daværende Danmarks Havfiskeriforening).
Det drejer sig om 29 flyttekasser, som herefter vil være en
del af museets arkivfond A 56 som indeholder Danmarks
Havfiskeriforenings arkiv. Troels List Sørensen har arbejdet
Museets skibstømrer i færd med fartøjsrestaurering. Skibstømrer Erik Rasmussen gik ved årets udgang på efterløn efter mange år god ind-
sats for museet.
1...,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,...204